2016 -DUS Yeni Değerlendirme Sonuçlarına Göre ÖSYM tarafından Fakültemiz Uzmanlık Programlarına Yerleştirilen Öğrenci Başvuruları

2016 yılı ÖSYM tarafından Fakültemiz Uzmanlık Programlarına yerleştirilen uzmanlık öğrencileri 26 Nisan 2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 13. maddesinin 6. fıkrası gereğince sonuçların ilan tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde Fakültemize başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru formu ve gerekli belgeler için. (Tıklayınız)

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu. (5 adet fotoğraflı ve bilgisayar ortamında doldurularak teslim edilecektir.) (Tıklayınız)

İlgili Yönetmelik için. (Tıklayınız)

Başa Dön