Uluslararası Diş Hekimliği Fakültesi Sonuçlar ve Kayıt Tarihleri

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ ASİL ADAYLARIN KAYITLANMA İLANI

Adaylar, başvuru sırasında girdikleri bilgileri kullanarak giriş yaptıkları web adresinden sonuçları öğrenebilecektir. Aynı zamanda kazanan adaylara davet mektupları adayların başvuruda belirttikleri e posta adresine de gönderilecektir. 

Asil listede yer alan adaylar sisteme girdiklerinde 'Kazandı' ibaresini ve kaçıncı sırada yer aldığıklarını; yedek listede yer alan adaylar 'yedek' ibaresini ve kaçıncı sırada yer aldıklarını göreceklerdir. Adaylar 05.08.2019 - 19.08.2019 tarihleri arasında istenen belgeler ile diş hekimliği fakültesinde kayıtlanma işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

 

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Lise Diplomasının aslı ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,

 

2. Milli Eğitim Bakanlığından alınan Diploma Denklik Belgesi,

 

3. Transkript (Adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesi ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği),

 

4. Başvuruda beyan ettiği ve yerleştirmede esas alınacak Sınav Sonuç Belgesinin, aslı ile Türkçe veya İngilizce tercümesinin kendi ülkesindeki noter ya da Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği.

 

5. Pasaportun noter tasdikli kopyası,

 

6. İkamet Tezkeresinin fotokopisi (kayıt tarihinden itibaren 1 ay içinde öğrenci işleri bürosuna teslim edilmesi gerekmektedir)

 

9. Fotoğraf (6 adet),

 

10. (Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adaylar için) Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası beyanı veya Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

 

11. Mevcut ise; YÖK tarafından denkliği kabul edilen Yabancı Dil Yeterlik Belgesi (diğer dil belgeleri kabul edilmez),

 

12. Mevcut ise; İKÇÜ TÖMER tarafından denklik değerlendirilmesi yapılmak üzere Türkçe Yeterlik Belgesi,

 

13.  T.C. uyruklu erkek adayların Askerlik Durum Beyanı

 

14. Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyruklulardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

 

15. Kayıt için gerekli belgeler Türkçe veya İngilizce olarak kabul edilecektir. Bu iki dil dışında farklı dillerde olan belgeler İngilizce veya Türkçe ’ye çevrilmiş olmalıdır.

 

 

Candidates would learn the decisions through the website https://ubs.ikc.edu.tr/AIS/ApplicationForms/Home/Index?apptype=3  personal data that they used while filling their application forms. Decision letters were also sent to candidates e-mail addresses.

Students admitted to university programs as selected candidates would see the indication 'Selected ( Kazandı )' as well as their ranks; Substitute candidates would also see the indication 'Substitute ( Yedek )'  and their ranks.Selected Candidates registration process will run between 05.08.2019 - 19.08.2019 dates.Candidates attend the registration in Faculty of Dentistry with below giving documents

 

Documents Required for Registration

1.Secondary school diploma, both the original version and Turkish translation approved by Notaryor Turkish Embassy/Consulateabroad,

2. Diploma Equivalency Certificate given by theTurkish Ministry of Education,

3. Transcripts, showing the names of courses, number of hours per week and grades received for each course, approved by the principle of the applicant’s high school, and a Turkish translation approved by a Notary,orTurkishEmbassy/Consulate abroad.

4. The original documents of Exam Result and their translated versions in Turkish or English approved by Notary in their own country or TurkishEmbassy/Consulate.

5. A notarizedcopy of theapplicant’s passport,

6. A copy of the notarized Residence Permit (whichshould be submittedto İKÇU Student Affairs Department with in 1 month following the registration),

 7. 6 photographs,

8.  ForTurkishcitizens,  declaration  of  T.C. IdentificationNumberorthecopy of the Identity Card.

9. If available, a Foreign Language Certificate approved byYÖK .Other language certificates will not be accepted,

10.  If available, Turkish Proficiency Certificate approved by İKÇU TOMER.

11. For maleTurkish citizens, declaration of military service status.

12. For those who have dual citizenship bygaininig a foreign citizenship by birth and later became also a T.C. citizen, “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.”

13. The documents necessary for registration should be translated in to either English orTurkish. The ones prepared with a foreign language other than these two languages will not be accepted.

Başa Dön