AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doktora Marmara Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • Üniversite İstanbul Üniversitesi-Diş Hekimliği Fakültesi
 • ERÇALIK YALÇINKAYA ŞEBNEM,AYTUĞAR EMRE,ÖNEM ERİNÇ,GÜLŞAHI AYŞE,ERDEM TAMER LÜTFİ,Oral Ülserlerde Teşhis ve Tedavi Yaklaşımları-2017 Konsensus Raporu, İstanbul Dişhekimleri Odası Dergisi, 2017
 • AYTUĞAR EMRE,KÖSE TAHA EMRE,GÜMRÜ TARÇIN BİRSAY,BİÇER AYTUĞAR TUĞÇE,YAŞAR DOĞAN,ÇENE ERHAN,MİHMANLI AHMET,Are Bismuth Shields Useful in Dentomaxillofacial Radiology Practice for the Protection of Eyes and Thyroid Glands from Ionizing Radiation?, Iranian Journal of Radiology, 2017
 • SEN YILMAZ BERZA,AKSAKALLI SERTAÇ,BİRLİK MUHAMMET,DADAŞLI FERİT,BÖLÜKBAŞI ESRA,AYTUĞAR EMRE,Occurrence of Pneumatic Cavities Surrounding the Temporomandibular Joint, Journal of Craniofacial Surgery, 2015, 26, 1679 1682
 • PEKİNER FİLİZ MEDİHA,AYTUĞAR EMRE,DEMİREL GÜLDEREN,BORAHAN MEHMET OĞUZ,Interleukin 2 interleukin 6 and T regulatory cells in peripheral blood of patients with Behçet s disease and recurrent aphthous ulcerations, Journal of Oral Pathology & Medicine, 2012, 41, 73 79
 • PEKİNER FİLİZ MEDİHA,AYTUĞAR EMRE,DEMİREL GÜLDEREN,BORAHAN MEHMET OĞUZ,HLA A B Class I and HLA DR DQ Class II Antigens in Turkish Patients with Recurrent Aphthous Ulceration and Behçet s Disease, Medical Principles and Practice, 2013, 22, 464 468
 • PEKİNER FİLİZ MEDİHA,GÜMRÜ TARÇIN BİRSAY,BORAHAN MEHMET OĞUZ,AYTUĞAR EMRE,Evaluation of demands and needs for dental care in a sample of the Turkish population, Eur J Dent, 2010, 4, 143 149
 • ÜNVER TUĞBA,AYTUĞAR EMRE,ÖZTURAN ORHAN,KIRAN TUĞÇE,ADEMCİ KADRİYE EBRU,ÜŞÜMEZ ASLIHAN,Histological Effects of Er YAG Laser Irradiation with Snoring Handpiece in the Rat Soft Palate, Photomedicine and Laser Surgery, 2016, 34, 321 325
 • KAYA BÜYÜKBAYRAM IŞIL,ÖZALP ŞERİFE,AYTUĞAR EMRE,AYDEMİR SEDA,Regenerative Endodontic Treatment of an Infected Immature Dens Invaginatus with the Aid of Cone Beam Computed Tomography, Case Reports in Dentistry, 2014, 2014, 1 5
 • ÜNVER TUĞBA,ÜŞÜMEZ ASLIHAN,AYTUĞAR EMRE,KIRAN TUĞÇE,Histological Effects of NightLase in the Soft Palate of Rats A Pilot Study, Journal of the Laser and Health Academy, 2015, 1 3
 • DEMİRTAŞ NİHAT,ŞENTÜRK EROL,KAZANCIOĞLU HAKKI OĞUZ,AYTUĞAR EMRE,Identification of Mucosal Malignant Melanoma on The Root A Rare Case, J Dent App., 2015, 2, 202 204
 • MİHMANLI AHMET,AYTUĞAR EMRE,DEMİRTAŞ NİHAT,BAYER SUZAN,ALATLI FATMA CANAN,Calcifying Epithelial Odontogenic Tumor Pindborg s Tumor A Case Report, Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod, 2015, 119, 152 152
 • DEMİRTAŞ NİHAT,MİHMANLI AHMET,AYTUĞAR EMRE,BAYER SUZAN,Limitations of Panoramic Radiographs Report of Two Cases, Bezmialem Science, 2015, 2, 82 85
 • KAYA BÜYÜKBAYRAM IŞIL,AYTUĞAR EMRE,ÖZALP ŞERİFE,Clinical Management of an Infected Immature Tooth with Dens Invaginatus A Case Report, International Dental Journal, 2013, 63, 134 134
 • AYTUĞAR EMRE,BORAHAN MEHMET OĞUZ,PEKİNER FİLİZ MEDİHA,Comparison of Depression and Anxiety Levels in Patients between Behçet s Disease and Recurrent Aphtous Stomatitis, Marmara Dental Journal, 2013, 1, 3
 • PEKİNER FİLİZ MEDİHA,BORAHAN MEHMET OĞUZ,GÜMRÜ TARÇIN BİRSAY,AYTUĞAR EMRE,Rate of Incidental Findings of Pathology andDental Anomalies in Paediatric Patients ARadiographic Study, Journal of Marmara University Institute of Health Sciences, 2011, 1, 112 116
 • DEMİRTAŞ NİHAT,AYTUĞAR EMRE,KAZANCIOĞLU HAKKI OĞUZ,ERDOĞAN EZGİ BAŞAK,Dental Management Of A Multıple Myeloma Patient A Case Report, Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Derg, 2015, 1, 46 50
 • TUNALI MUSTAFA,SELEK BURAK,KÜÇÜKODACI ZAFER,ÖZDEMİR H,KOÇYİĞİT İSMAİL DORUK,AYTUĞAR EMRE,SÜER BERKAY TOLGA,Citrobacter coseri as a rare cause of a sinüs infection A case report, Cumhuriyet Dental Journal, 2014, 18, 282 287
 • AYTUĞAR EMRE,PEKİNER FİLİZ MEDİHA,Behçet Hastalığı, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2011, 1, 65 73
 • PEKİNER FİLİZ MEDİHA,KÜÇÜKOĞLU RIFKİYE,OLGAÇ NECAT VAKUR,AYTUĞAR EMRE,The Importance of Clinical Histopathologic and Direct Immunofluorescent Examinations In Differantial Diagnosis of Liken Planus and Desquamative Gingivitis Report of two cases, Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi, 2006, 30, 53 57
 • BİÇER AYTUĞAR TUĞÇE,YILMAZ NERGİZ,AYTUĞAR EMRE,İmplant Cerrahisinde Atrofik Mandibula Vakalarında Ogmentasyon Tekniklerine Alternatif Olarak İnferior Alveoler Sinir Lateralizasyonu, Turkiye Klinikleri J Med Sci, 2016, 2, 31 34
 • AYTUĞAR EMRE,BİÇER AYTUĞAR TUĞÇE,Temporomandibular Eklem Bozukluklarında Nükleer Tıp Uygulamaları, Turkiye Klinikleri J Med Sci, 2015, 1, 106 109
 • AYTUĞAR EMRE,BİÇER AYTUĞAR TUĞÇE,Çene Kemiklerinde İzlenen Non Hodgin Lenfoma, Turkiye Klinikleri J Med Sci, 2015, 1, 49 52
 • AYTUĞAR EMRE,Dudak Damak Yarığı Radyolojisi,DUDAK DAMAK YARIKLARINDA TEDAVİ YAKLAŞIMLARI SEMPOZYUMU,19.06.2017 19.06.2017, İZMİR, TÜRKİYE, 19.06.2017
 • LAÇİN NİHAT,KARA ALPER,GÖKÇE GÖKÇENUR,BİÇER AYTUĞAR TUĞÇE,AYTUĞAR EMRE,A Rare Osteomyelitis: A Case Report,TDB 24. ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRE VE SERGİSİ,10.11.2017 12.11.2017, 10.11.2017
 • ÖZALP ŞERİFE,ÜNVER TUĞBA,ÖZVEREN NESLİHAN,AYTUĞAR EMRE,Comparative Evaluation of OnyxCeph3tm Software and Demirjian Method for Estimating Dental Age of 6-13 Year-old Children,The 25th Congress of International Association of Paediatric Dentistry (IAPD) 2015,01.07.2015 04.07.2015, Glasgow, İNGİLTERE
 • AYTUĞAR EMRE,Aftöz Ülserasyonlar ve Fungal Enfeksiyonlarda Doğru İlaç Kullanımı,TDB 23. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi,21.09.2017 24.09.2017, İstanbul, TÜRKİYE, 2017
 • LAÇİN NİHAT,BİÇER AYTUĞAR TUĞÇE,AYTUĞAR EMRE,YILMAZ NERGİZ,UNİKİSTİK AMELOBLASTOMA’NIN CERRAHİ TEDAVİSİ: BİR VAKA RAPORU,TDB 24. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi,10.11.2017 12.11.2017
 • NAZAROĞLU KENAN,KAVZA BAYDEMİR HALİSE,ŞİRALİ ALİ,AYTUĞAR EMRE,Osteomyelitis and pathological mandible fracture in patient with endosseous implants unusal case report,EUROPERIO 8,03.06.2015 06.06.2015, Londra, İNGİLTERE
 • EROL BEHÇET,YILMAZ SEDA,AYTUĞAR EMRE,BİÇER AYTUĞAR TUĞÇE,Myxofibroma of The Jaws Treatment Modalities and Review of the Literature,AÇBİD-BAOMS JOINT CONGRESS IN CONJUCTION WITH 4TH CONFERENCE OF BAMFS,05.11.2014 08.11.2014, İstanbul, TÜRKİYE
 • AYTUĞAR EMRE,BİÇER AYTUĞAR TUĞÇE,EROL BEHÇET,KAUR AHMET CEMİL,Eosinophilic Granuloma In The Anterior Mandible A Case Report,AÇBİD 2014 8th International Congress,28.05.2014 01.06.2014, Antalya, TÜRKİYE
 • USLUER KORAK,YILMAZ NERGİZ,MİHMANLI AHMET,AYTUĞAR EMRE,ALAGÖZ GİZEM,GÜNAY ÖZGÜN,YUCA YUSUF,Continuity of the mandibular incisive canal,AÇBİD 2014 9th International Congress,27.05.2015 31.05.2015, Antalya, TÜRKİYE
 • EROL BEHÇET,AYTUĞAR EMRE,BİÇER AYTUĞAR TUĞÇE,ALATLI FATMA CANAN,Conservative treatment for large keratocystic odontogenic tumors in the jaws Report of 3 cases,AÇBİD 2014 8th International Congress,27.05.2015 31.05.2015, Antalya, TÜRKİYE
 • YUCA YUSUF,GÜNAY ÖZGÜN,ALAGÖZ GİZEM,USLUER KORAY,AYTUĞAR EMRE,YILMAZ NERGİZ,ACAR AHMET HÜSEYİN,The evaluation of mandibular mental foramen symmetry on panoramic radiograph,TAOMS 2015 22nd International Congress,19.05.2015 23.05.2015, Bodrum/Muğla, TÜRKİYE
 • ŞARKBAY ÖMER FARUK,DEMİRTAŞ NİHAT,KAZANCIOĞLU HAKKI OĞUZ,AYTUĞAR EMRE,Transmigrated Canine and Multiple Inverted Supernumerary Teeth Report of an unusual case,AÇBİD 2014 8th International Congress,28.05.2014 01.06.2014, Antalya, TÜRKİYE
 • MİHMANLI AHMET,AYTUĞAR EMRE,DEMİRTAŞ NİHAT,BAYER SUZAN,ALATLI FATMA CANAN,Calcifying Epithelial Odontogenic Tumor Pindborg s Tumor A Case Report,17th International Congress on Oral Pathology and Medicine,25.05.2014 30.05.2014, İstanbul, TÜRKİYE
 • AYTUĞAR EMRE,DEMİRTAŞ NİHAT,KAZANCIOĞLU HAKKI OĞUZ,GÜLER BERİL,Manangement of Anterior Maxillary Cysts by Conservative and Aesthetic Approach Report of two cases,AÇBİD 2014 8th International Congress,28.05.2014 01.06.2014, Antalya, TÜRKİYE
 • AYTUĞAR EMRE,BAYER SUZAN,DEMİRTAŞ NİHAT,KAZANCIOĞLU HAKKI OĞUZ,Squamous Cell Carcinoma of the Tongue Report of two cases,TAOMS 2014 21st International Scientific Congress,18.05.2014 22.05.2014, Bodrum/Muğla, TÜRKİYE
 • DEMİRTAŞ NİHAT,BAYER SUZAN,AYTUĞAR EMRE,KAZANCIOĞLU HAKKI OĞUZ,A Case of Antrolith within the Maxillary Sinus,TAOMS 2014 21st International Scientific Congress,18.05.2014 22.05.2014, Bodrum/Muğla, TÜRKİYE
 • ÜNVER TUĞBA,AYTUĞAR EMRE,TUĞRUL SELHATTİN,SÖNMEZ FATMA CAVİDE,Spindle Cell Sarcoma that shows Haemangiopericytomatic Patern A Case Report,The 14th Congress of the European Academy of Dento-Maxillofacial Radiolgy,25.06.2014 28.06.2014, Cluj-Napoca, ROMANYA
 • ÜNVER TUĞBA,ELÇİN MEHMET ALİ,AYTUĞAR EMRE,Elongated Styloid Process of Eagle Syndrome Patient A Case Report,The 14th Congress of the European Academy of Dento-Maxillofacial Radiolgy,25.06.2014 28.06.2014, Cluj-Napoca, ROMANYA
 • KAYA BÜYÜKBAYRAM IŞIL,AYTUĞAR EMRE,ÖZALP ŞERİFE,Clinical Management of an Infected Immature Tooth with Dens Invaginatus A Case Report,FDI 2013 Istanbul 101st Annual World Dental Congress,28.08.2013 31.08.2013, İstanbul, TÜRKİYE, 30.10.2014
 • DEMİRTAŞ NİHAT,AYTUĞAR EMRE,KAZANCIOĞLU HAKKI OĞUZ,Multiple Myeloma and Dental Surgical Procedures A Case Report,İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi,21.11.2013 23.11.2013, İstanbul, TÜRKİYE, 12.02.2015
 • KAZANCIOĞLU HAKKI OĞUZ,AYTUĞAR EMRE,TUNCEL İLKİN,EZİRGANLI ŞEREF,A Submandibular Gland Sialolithiasis Perforating the Floor of the Mouth A Case Report,TAOMS 2013 20th International Congress,19.05.2013 23.05.2013, Antalya, TÜRKİYE
 • AYTUĞAR EMRE,BORAHAN MEHMET OĞUZ,PEKİNER FİLİZ MEDİHA,Comparison of Depression and Anxiety Levels in Patients between Behçet s Disease and Recurrent Aphthous Stomatitis,BaSS 2012 17th Congress of the Balkan Stomatological Society,03.05.2012 06.05.2012, Tiran, ARNAVUTLUK, 01.01.2013
 • BORAHAN MEHMET OĞUZ,PEKİNER FİLİZ MEDİHA,AYTUĞAR EMRE,Generalized root agenesis In pseudoxanthoma elasticum,17th International Congress of Dentomaxillofacial Radiolgy,28.06.2009 02.07.2009, Amsterdam, HOLLANDA
 • DEMİRTAŞ NİHAT,MİHMANLI AHMET,AYTUĞAR EMRE,Limitations of Panoramic Radiographs Report of Two Cases,AÇBİD 2014 8th International Congress,28.05.2014 01.06.2014, Antalya, TÜRKİYE, 01.12.2014
 • PEKİNER FİLİZ MEDİHA,BORAHAN MEHMET OĞUZ,GÜMRÜ TARÇIN BİRSAY,AYTUĞAR EMRE,Evaluation of the relationship between panoramic examination and Incidental lesions of paediatric patients a pilot study,17th International Congress of Dentomaxillofacial Radiology,28.06.2009 02.07.2009, Amsterdam, HOLLANDA, 19.08.2011
 • PEKİNER FİLİZ MEDİHA,KÜÇÜKOĞLU RIFKİYE,OLGAÇ NECAT VAKUR,AYTUĞAR EMRE,The Importance of Clinical Histopathological and Direct Immunofluorescent Examinations in Differential Diagnosis of Lichen Planus and Desquamative Gingivitis Report of Two Cases,1st International Congress of Oral Medicine,02.06.2005 05.06.2005, İstanbul, TÜRKİYE, 01.01.2006
 • PEKİNER FİLİZ MEDİHA,GÜMRÜ TARÇIN BİRSAY,BORAHAN MEHMET OĞUZ,AYTUĞAR EMRE,Care Demands Needs of Patients Attending to a Dentistry Faculty,PEF IADR London 2008,10.09.2008 12.09.2008, Londra, İNGİLTERE, 01.04.2010
 • AYTUĞAR EMRE,ÜNVER TUĞBA,DEMİRTAŞ NİHAT,BİÇER AYTUĞAR TUĞÇE,Mandibulada Keratokistik Odontojenik Tümör Vaka Sunumu,Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 6. Ulusal Sempozyumu ve 1. Uluslararası Katılımlı Kongresi,17.04.2015 19.04.2015, İzmir, TÜRKİYE
 • SAĞIR SEDA,AYTUĞAR EMRE,Doğal Kemik Defektlerinin Konvansiyonel Yöntemler ve Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ile In Vivo Olarak Karşılaştırılması,Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 5. Bilimsel Sempozyumu,25.04.2013 28.04.2013, Erzurum, TÜRKİYE
 • TUNALI MUSTAFA,SELEK BURAK,AYTUĞAR EMRE,KOÇYİĞİT İSMAİL DORUK,KÜÇÜKODACI ZAFER,Nadir Bir Sinüs Enfeksiyonu Etkeni Olarak Citrobacter Koserii Bir Olgu Raporu,Türk Periodontoloji Derneği 41. Bilimsel Kongresi,20.05.2011 22.05.2011, İstanbul, TÜRKİYE, 28.01.2015
 • AYTUĞAR EMRE,PEKİNER FİLİZ MEDİHA,DEMİREL GÜLDEREN,Behçet Hastalığı ve Rekürrent Aftöz Ülserasyon da Klinik ve İmmün Profilin Değerlendirilmesi,20. Ulusal İmmünoloji Kongresi,19.11.2009 22.11.2009, Girne, KKTC
 • ERÇALIK YALÇINKAYA ŞEBNEM,AYTUĞAR EMRE,ÖZBAYRAK SEMİH,Osteosarkoma Vaka Takdimi,Oral ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 4. Bilimsel Sempozyumu,25.10.2007 27.10.2007, İstanbul, TÜRKİYE
 • DUMLU ASIM,AYTUĞAR EMRE,BORAHAN MEHMET OĞUZ,Devitalizan Arsenik Preparatının Kullanımına Bağlı Gelişen Osteomiyelit Olgu Sunumu,Oral ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2. Bilimsel Sempozyumu,16.04.2004 18.04.2004, İzmir, TÜRKİYE
 • AYTUĞAR EMRE,Kemoterapötik Ajanlar,21. TDB Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi,28.05.2015 30.05.2015, İstanbul, TÜRKİYE
 • AYTUĞAR EMRE,Bilinçli Radyoloji Kullanımı,Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Semineri,25.02.2012 25.02.2012, İstanbul, TÜRKİYE
 • AYTUĞAR EMRE,Dental Volümetrik Tomografi,İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı'na Eğitim Semineri,14.06.2012 14.06.2012, İstanbul, TÜRKİYE
 • AYTUĞAR EMRE,3 Boyutlu Görüntüleme 2012,İstanbul Diş Hekimleri Odası 2012-2013 Sürekli Diş Hekimliği Eğitimi Seminerleri,31.10.2012 31.10.2012, İstanbul, TÜRKİYE
 • AYTUĞAR EMRE,3 Boyutlu Görüntüleme 2013,İstanbul Diş Hekimleri Odası 2013-2014 Sürekli Diş Hekimliği Eğitimi Seminerleri,07.11.2013 07.11.2013, İstanbul, TÜRKİYE
 • AYTUĞAR EMRE,PEKİNER FİLİZ MEDİHA,Behçet Hastası ve Rekürrent Aftöz Ülserli Bireylerde Periodontal Parametrelerin Değerlendirilmesi,Türk Periodontoloji Derneği 41. Bilimsel Kongresi,20.05.2011 22.05.2011, İstanbul, TÜRKİYE
 • AYTUĞAR EMRE,PEKİNER FİLİZ MEDİHA,Rekürrent aftöz ülserasyonlu Behçet hastalığı olan ve olmayan bireylerde olası etyolojik faktörlerden hla alt tipleri interlökin 2 interlökin 6 ve t regülatör hücre değerlerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi,Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 10. Yüksek Lisans ve Doktora Günleri,17.12.2010 17.12.2010, TÜRKİYE, 07.03.2013
 • AYTUĞAR EMRE,KÖSE TAHA EMRE,GÜMRÜ TARÇIN BİRSAY,BİÇER AYTUĞAR TUĞÇE,YAŞAR DOĞAN,ÇENE ERHAN,MİHMANLI AHMET,Are Bismuth Shields Useful in Dentomaxillofacial Radiology Practice For the Protection of Eyes and Thyroid Glands From Ionizing Radiation?,Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2. Uluslararası Kongresi "7. Bilimsel Toplantısı",13.04.2017 15.04.2017, ESKİŞEHİR, TÜRKİYE
 • ÜNVER TUĞBA,AYTUĞAR EMRE,ÖZTURAN ORHAN,KIRAN TUĞÇE,ADEMCİ KADRİYE EBRU,ÜŞÜMEZ ASLIHAN,Histological Effects of Er:YAG Laser Irradiation with Snoring Handpiece in the Rat Soft Palate.,Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2. Uluslararası Kongresi "7. Bilimsel Toplantısı",13.04.2017 15.04.2017, ESKİŞEHİR, TÜRKİYE, 19.05.2016
 • AYTUĞAR EMRE,Vaka Analiz ve Tartışmaları Oral Diagnoz,İstanbul Diş Hekimleri Odası 2012-2013 Sürekli Diş Hekimliği Eğitimi Seminerleri,19.11.2013 19.11.2013, İstanbul, TÜRKİYE
 • AĞRALI ÖMER BİRKAN,AK GÜLSÜM,ALKAN ALPER,ALTAN GÜLAY,ARİFOĞLU YASİN,AYTUĞAR EMRE,BALCIOĞLU HÜSEYİN AVNİ,BALCIOĞLU NİLÜFER,BÜYÜKERTAN METE,SUNGURTEKİN EKÇİ ELİF,ERDEM TAMER LÜTFİ,ERDEMİR UĞUR,ERMİŞ RABİA BANU,ERTAŞ ÜMİT,EROL FUNDA,GÜRSOY HARE,İLGÜY DİLHAN,ÖZKAN KARACA EBRU,ÖZDEMİR KARATAŞ MELTEM,KARAPINAR KAZANDAĞ MERİÇ,KESKİN BAŞAK,KÖSE TAHA EMRE,KÜTÜK NÜKHET,MARŞAN GÜLNAZ,ÖZDEMİR ÖZENEN DİDEM,ORHAN KAAN,ÖZCAN İLKNUR,SÜBAY RÜSTEM KEMAL,ORDULU SÜBAY MELİKE,ŞENER YAĞMUR,TATLI UFUK,TEKİN UĞUR,ÖZÇAKIR TOMRUK CEYDA,TUNA SÜLEYMAN HAKAN,TUNÇDEMİR ALİ RIZA,TÜRKÜN LEZİZE ŞEBNEM,UYANIKGİL YİĞİT,YAZICI AYŞE RÜYA,YILDIZ ESRA,YILMAZ NERGİZ, OXFORD DİŞ HEKİMLİĞİ SÖZLÜĞÜ, İSTANBUL TIP KİTABEVİ, 2018
 • (13.1.2017), (Interleukin‐2, interleukin‐6 and T regulatory cells in peripheral blood of patients with Behçet’s disease and recurrent aphthous ulcerations)
 • (26.9.2017), (HLA-A, B (Class I) and HLA-DR, DQ (Class II) antigens in Turkish patients with recurrent aphthous ulceration and Behçet's disease)
 • Ağız Yanması Sendromu nda AYS olası etyolojik faktörler gamma aminobütirik asit GABA T regülatör hücreler ile tükürük IL 2 IL 6 ve eser element düzeylerinin tanıda kullanılabilirliğinin değerlendirilmesiProje No TÜBİTAK SBAG HD 165 106S242 , Araştırmacı, TÜBİTAK Destekli Proje, Araştırmacı,,1.1.2007
 • Rekürrent Aftöz Ülserasyonlu Behçet Hastalığı Olan Ve Olmayan Bireylerde Olası Etyolojik Faktörlerden HLA Alt Tipleri İnterlökin 2 İnterlökin 6 Ve T Regülatör Hücre Değerlerinin Karşılaştırmalı Olarak DeğerlendirilmesiProje No SAG DKR 200407 0078, Araştırmacı, Araştırma Projesi, Araştırmacı, (14618),1.1.2009
 • Lasers in Dental Science, 2017
 • Bezmialemscience
 • Journal of Turgut Ozal Medical Center, 2017
 • OXFORD DİŞ HEKİMLİĞİ SÖZLÜĞÜ, Editör kurulu üyeliği,
 • Dental and Medical Journal, Editör,
 • KONİK IŞINLI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ'NİN DİŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANIM ENDİKASYONLARI AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI, BÜŞRA ÇELİK, Tamamlanmış
 • GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ HAYDARPAŞA EĞİTİM HASTANESİ KOMUTANLIĞI DİŞ SERVİSİ, DİŞ TABİBİ ASTEĞMEN/TEĞMEN, Tam Zamanlı, 1.1.2010 - 1.1.2011
 • MEDICANA DİŞ HASTANESİ, UZMAN DİŞ HEKİMİ, Tam Zamanlı, 1.1.2011 - 1.1.2011
 • Anabilim Dalı Başkanı, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, 3.12.2012-21.10.2016
 • Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Komisyonu Başkan Yardımcılığı, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, 3.12.2012-21.10.2016
 • Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Komisyonu Üyeliği, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, 3.12.2012-21.10.2016
 • Eğitim Komisyonu Üyeliği, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, 3.12.2012-21.10.2016
 • Anabilim Dalı Başkanı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, 17.4.2017
 • Koordinatör Yardımcısı, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Ağız ve Diş Sağlığı Programı Koordinatör Yardımcısı, 11.2.2014-13.10.2016
 • Yardımcı Doçent, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, 6.4.2017
 • Yardımcı Doçent, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, 3.12.2012-21.10.2016
 • Yardımcı Doçent, İstanbul Aydın Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Klinik Bilimler, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, 14.10.2011-22.6.2012

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Oral Diagnoz Ve Radyoloji

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön