AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doktora İzmir Katip Çelebi Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Endodonti A.B.D.
 • Üniversite İstanbul Üniversitesi-Diş Hekimliği Fakültesi
 • TARIM ERTAŞ ELİF,ARSLAN HAKAN,ÇAPAR İSMAİL DAVUT,GÖK TUBA,ERTAŞ HÜSEYİN,ENDODONTİDE KONİK IŞINLI BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ, Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Derg., 2014
 • ÇAPAR İSMAİL DAVUT,GÖK TUBA,bıçakçı hazal,SAYĞILI GÖKHAN,ERTAŞ HÜSEYİN,Alt Kesici Dişlerde Farklı Güta-Perka Dolum TekniklerininKarşılaştırılması, EÜ Dişhek Fak Derg, 2015
 • ÇAPAR İSMAİL DAVUT,ERTAŞ HÜSEYİN,GÖK TUBA,Farklı dolum teknikleri ile doldurulan kök kanallarındankanal dolgu malzemesinin uzaklaştırılmasının değerlendirilmesi, SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, 2014
 • OK EVREN,TANRIVER MEHMET,ÇAPAR İSMAİL DAVUT,GÖK TUBA,Fracture resistance of simulated immature teeth after apexification with calcium silicate-based materials, European Journal of Dentistry, 2016, 10, 188
 • Evaluation of effectiveness of various irrigating solutions on removal of calcium hydroxide mixed with 2% chlorhexidine gel and detection of orange-brown precipitate after removal., J Endod, 2015, 11, 1820-3
 • Effects of root canal preparation, various filling techniques and retreatment after filling on vertical root fracture and crack formation., Dent Traumatol, 2015, 4, 302-7
 • Comparison of retreatment ability of full-sequence reciprocating instrumentation and 360° rotary instrumentation., Clin Oral Investig, 2015, 1, 5-9
 • Effectiveness of laser-assisted irrigation and passive ultrasonic irrigation techniques on smear layer removal in middle and apical thirds., scanning, 2015, 2, 121-127
 • İnternal kök rezorbsiyonunun MTA ile tedavisi: Olgu bildirimi, Selcuk Dental Journal, 2014, 1, 66-70
 • Endodontide Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi, Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Derg, 2013, 24, 113-18
 • Evaluation of the Separation Length of ProTaper Universal Rotary Files, Journal of Research and Practice in Dentistry, 2013, 7, 1-5
 • Efficacy of various irrigation protocols on the removal of triple antibiotic paste., Int Endod J, 2014, 6, 594-9
 • Effect of photoactivated disinfection on bond strength of root canal filling., J Endod, 2013, 11, 1428-30
 • Effect of photon-initiated photoacoustic streaming on removal of apically placed dentinal debris., Int Endod J, 2014, 2, 1072-7
 • Effectiveness of ProTaper Universal retreatment instruments used with rotary or reciprocating adaptive motion in the removal of root canal filling material., Int Endod J, 2014, 2, 79-83
 • An in vitro comparison of irrigation using photon-initiated photoacoustic streaming, ultrasonic, sonic and needle techniques in removing calcium hydroxide., Int Endod J, 2014, 3, 246-251
 • Effect of photo-activated disinfection on bond strength of three different root canal sealers., Eur J Dent., 2014, 1, 85-9
 • ÇAPAR İSMAİL DAVUT,GÖK TUBA,UYSAL BANU,KELEŞ ALİ,FARKLI GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMİNİN KÖK DENTİNİ ÜZERİNDEKİ MİKROÇATLAK TESPİTİNİN KARŞILAŞTIRILMASI,24. ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRE VE SERGİSİ,10.11.2017 12.11.2017, 10.11.2017
 • GÖK TUBA,ATİPİK DİŞ AĞRISI: 4 OLGU,24. ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRE VE SERGİSİ,10.11.2017 12.11.2017, 12.11.2017
 • GÖK TUBA,ENDODONTİK KAYNAKLI EKSTRAORAL FİSTÜLÜN TEDAVİSİ VE UZUN DÖNEMTAKİBİ: 2 OLGU SUNUMU,24. ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRE VE SERGİSİ,10.11.2017 12.11.2017, 12.11.2017
 • Alt kesici dişlerde farklı güta-perka dolum tekniklerinin karşılaştırılması. ,Türk Endodonti Derneği 12. Uluslararası Kongresi, 15- 17 Mayıs 2014, istanbul, türkiye, 2014
 • Effects of Root Canal Preparation, Various Filling Techniques and Retreatment after Filling on Vertical Root Fracture and Crack Formation.,Türk Endodonti Derneği 12. Uluslararası Kongresi,15-17 mayıs, istanbul, türkiye, 2014
 • İkili ve Üçlü Antibiyotik Pastalarının Simule İmmatür Köklerin Kırılma Direncine Etkisi. ,İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 21-23 Kasım, istanbul, türkiye, 2013
 • Çeşitli irrigasyon protokollerinin üçlü antibiyotik patını uzaklaştırma üzerine etkisi.,İstanbul ÜniversitesiDiş Hekimliği Fakültesi 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi,21-23 kasım, istanbul, türkiye, 2013
 • Multidisciplinary Approach to a Complicated Crown-Root Fracture- a Case Report,101. FDI Annual World Dental Congress,28-31 ağustos, istanbul, türkiye, 2013
 • (23.10.2017), (Effect of photon-initiated photoacoustic streaming on removal of apically placed dentinal debris.)
 • (1.6.2017), (Evaluation of effectiveness of various irrigating solutions on removal of calcium hydroxide mixed with 2% chlorhexidine gel and detection of orange-brown precipitate after removal.)
 • (1.9.2017), (Efficacy of various irrigation protocols on the removal of triple antibiotic paste.)
 • (1.8.2017), (Effect of photoactivated disinfection on bond strength of root canal filling.)
 • (1.8.2017), (Effect of photo-activated disinfection on bond strength of three different root canal sealers.)
 • (17.1.2017), (An in vitro comparison of irrigation using photon-initiated photoacoustic streaming, ultrasonic, sonic and needle techniques in removing calcium hydroxide.)
 • (16.8.2017), (Effectiveness of ProTaper Universal retreatment instruments used with rotary or reciprocating adaptive motion in the removal of root canal filling material.)
 • (6.12.2017), (Effects of root canal preparation, various filling techniques and retreatment after filling on vertical root fracture and crack formation.)
 • (16.12.2017), (Fracture resistance of simulated immature teeth after apexification with calcium silicate-based materials.)
 • (1.2.2017), (Effectiveness of laser-assisted irrigation and passive ultrasonic irrigation techniques on smear layer removal in middle and apical thirds.)
 • Mikro BT ile Oluşturulmuş C Şekilli Yapay Kanallarda Farklı Kök Kanal Dolum Yöntemlerinin Değerlendirilmesi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (15.000),16.6.2016
 • Farklı Görüntüleme Yöntemleri ile Dentinal Defekt Tespitinin Karşılaştırılması, Bursiyer, TÜBİTAK Destekli Proje, Bursiyer, (50.000),1.1.2015
 • Kök Kanallarının Doldurulmasının ve Kanal Dolgusunun Sökümünün Dentinal Defekt İnsidansına Etkisi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Fonu, 2013-2-TSBP-22, , Araştırmacı, BAP, Araştırmacı,,1.1.2014
 • Bilimsel Yayın Onur Ödülü,2016
 • Bilimsel yayın onur ödülü,2017

ÇALIŞMA ALANLARI

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön