ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Çocuk Diş Hekimliği
 • Doktora Ankara Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Pedodonti A.B.D.
 • Üniversite Ankara Üniversitesi-Diş Hekimliği Fakültesi

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Çocuk Diş Hekimliği
 • Doktora Ankara Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Pedodonti A.B.D.
 • Üniversite Ankara Üniversitesi-Diş Hekimliği Fakültesi
 • Evaluation of effectiveness of various irrigating solutions on removal of calcium hydroxide mixed with 2% chlorhexidine gel and detection of orange-brown precipitate after removal., J Endod, 2015, 11, 1820-3
 • Effectiveness of laser-assisted irrigation and passive ultrasonic irrigation techniques on smear layer removal in middle and apical thirds., scanning, 2015, 2, 121-127
 • Effect of photon-initiated photoacoustic streaming on removal of apically placed dentinal debris., Int Endod J, 2014, 2, 1072-7
 • An in vitro comparison of irrigation using photon-initiated photoacoustic streaming, ultrasonic, sonic and needle techniques in removing calcium hydroxide., Int Endod J, 2014, 3, 246-251
 • H. Arslan, M. Akcay, I. D. Capar, G. Saygili, T. Gok, H. Ertas., An in vitro comparison of irrigation using photon-initiated photoacoustic streaming, ultrasonic, sonic and needle techniques in removing calcium hydroxide. , International Endodontic Journal , 2014
 • Capar I.D., Arslan H., Akcay M., Ertas H. ,An In Vitro Comparison of Apically Extruded Debris and Instrumentation Times with ProTaper Universal, ProTaper Next, Twisted File Adaptive, and HyFlex Instruments. , Journal of Endodontics , 2014
 • Akçay M., Arslan H., Topcuoglu H.S., Tuncay O., Effect of Calcium Hydroxide, Double and Triple Antibiotic Pastes on the Bond Strength of Epoxy Resin-Based Sealer to Root Canal Dentin. , Journal of Endodontics , 2014
 • Arslan H., Akçay M., Yaşa B., Hatirli H., Saygili G., Bleaching Effect of Activation of Hydrogen Peroxide Using Photon-Initiated Photoacoustic Streaming Technique. , Clinical Oral Investigation , 2014
 • Capar I.D., Arslan H., Akcay M., Uysal B., Effects of ProTaper Universal, ProTaper Next, and HyFlex Instruments on Crack Formation in Dentin. , Journal of Endodontics , 2014
 • Arslan H., Akcay M., Capar I.D., Ertas H., Ok E., Uysal B. ,Efficacy of Needle Irrigation, EndoActivator and Photon-Initiated Photoacoustic Streaming Technique on Removal of Double and Triple Antibiotic Pastes., Journal of Endodontics , 2014
 • Akçay M, Arslan H, Yaşa B, Kavrık F,Spectrophotometric Analysis of Crown Discoloration Induced by Various Antibiotic Pastes Used in Revascularization, JOURNAL OF ENDODONTİCS, 2014, 40, 845–848
 • Akcay Merve, Arslan Hakan, Yasa Bilal, Kavrık Fevzi, Yasa Elif,Spectrophotometric Analysis of Crown Discoloration Induced by Various Antibiotic Pastes Used in Revascularization, Journal of Endodontics, 2014, 6, 845-8
 • Arslan H., Capar I.D., Saygili G., Gok T., Akcay M.,Effect of photon-initiated photoacoustic streaming on removal of apically placed dentinal debris, International Endodontic Journal, 2014
 • Demiriz levent, Arikan volkan, Akcay Merve, Sari Saziye, Cetiner Serap,Açık Apeksli Dişlerde MTA Fillapex’in Apikal Sızıntıya Etkisinin Değerlendirilmesi., 2012
 • AKÇAY MERVE,Süt Dişi Vital Pulpa Amputasyonlarında MTA ve Ca(OH)2’nin Etkinliğinin Klinik ve Radyolojik Olarak Değerlendirilmesi, 2012
 • Akcay Merve, Arikan Volkan, Demiriz Levent, Celik Burcu, Sari Saziye,MTA-Fillapex’in Radyoopasitesinin Gri MTA ile Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi, 2012
 • Demiriz Levent, Akcay Merve, Arikan Volkan, Cetiner Serap, Sari Sarı,Farklı Kanal Dolgu Patlarının Koronal Sızıntıya Etkisinin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi, 2012
 • Arikan volkan, Akcay merve, Zeren ali, Sari Saziye,Süt Dişi Kök Kanal Tedavisinde Ni-Ti Döner Sistem (ProTaper) İle K Tipi Eğenin İn-Vitro Olarak Karşılaştırılması., 2011
 • akcay merve, sarı saziye,Aşırı madde kayıplı posterior süt dişlerinde restoratif yaklaşımlar (Derleme)., 2010
 • akçay merve, sarı saziye,Madde kaybı fazla olan ön grup süt dişlerinde restoratif yaklaşımlar (Derleme), 2010
 • Yaşa B, Arslan H, Yaşa E, Akçay M, Hatırlı H,Effect Of Novel Restoratives with Retentive-Slots on Fracture-Resistance of Endodontically-Treated-Teeth. ,18th World Congress on Dental Traumatology, International Association of Dental Traumatology,,19-21 haziran, İstanbul, Türkiye, 2014
 • Arslan H, Akçay M, Yaşa B, Hatırlı H, Saygılı G,Can Photon-Initiated-Photoacoustic Streaming-Technique be Used for Activation of Bleaching Agents? ,19th Congress of the Balkan Stomatological Society ,24-27, nisan, Belgrad, Sırbistan, 2014
 • Küçükyılmaz E, Yaşa B, Akçay M, Savaş S, Kavrık F,EFFECTS OF PULP CAPPING MATERIALS ON FRACTURE RESISTANCE OF CLASS II COMPOSITE RESTORATIONS,19th CONGRESS OF THE BALKAN STOMATOLOGICAL SOCIETY – BASS,24-27 NİSAN, BELGRAD, SIRBİSTAN, 2014
 • Akçay M, Arslan H, Yaşa B, Kavrık F, Yaşa E,REVASKÜLARİZASYON TEDAVİSİNDE KULLANILAN FARKLI ANTİBİYOTİK PATLARININ KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN KURON RENKLENMELERİNİN SPEKTROFOTOMETRİK ANALİZİ,20.Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi,7-10 Kasım , Kayseri, TÜRKİYE, 2013
 • Meşe M, Akçay M, Küçükyılmaz E,Tek Yumurta İkizlerinde Daimi Dişlerde Görülen Hipodonti: Olgu Sunumu,20. Türk Pedodonti Derneği Kongresi,7-10 Kasım, Kayseri, Türkiye, 2013
 • Akçay M, Ertaş H, Küçükyılmaz E, Ertaş ET,Comparison of Two New Commercial Calcium Silicate–Based Materials,101th FDI 2013 AWDC,28-31 August, İstanbul, Türkiye, 2013
 • İkili ve Üçlü Antibiyotik Pastalarının Simule İmmatür Köklerin Kırılma Direncine Etkisi. ,İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 21-23 Kasım, istanbul, türkiye, 2013
 • Küçükyılmaz E, Akçay M, Yaşa B,Dentin Yüzeylerine Uygulanan Üç Yeni Adeziv Sistemin Mikrogerilim Bağlanma Dayanımları Üzerine Kan Kontaminasyonunun Etkisi,19. Turk Pedodonti Derneği Kongresi,04-07 Ekim , Antalya, 2012
 • Akcay merve, Saziye Sarı,The effect of sodium hypochlorite application on the success of vital pulpotomies in primary teeth.,11th Congress of the European Academy of Paediatric Dentistry (EAPD).
 • orhan merve, şaziye sarı, kayasu tuğba, akçam okan,Füzyon Gözlenen Daimi Yan Kesici ve Suplemental Dişin Multidisipliner Tedavisi.,11. Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi.
 • Akçay Merve, Ertaş Hüseyin, Küçükyılmaz Ebru, Ertaş Elif,Comparison of two new commercial calcium silicate–based materials.,101st Annual World Dental Congress of the FDI
 • Demiriz Levent, Akcay merve, Arikan Volkan, Cetiner Serap, Sari Saziye,Coronal and apical leakage analysis of Gutta-percha/MTA Fillapex and Gutta-percha/AH Plus obturation systems in immature teeth.,7th European Academy of Paediatric Dentistry Interim Seminar.
 • arıkan volkan, atıcı duygu, akcay merve, altuğ tugba özer levent,Growth Enabling Modified Fixed Palatal Retainer.,23rd Congress of the International Association of Paediatric Dentistry Congress (IAPD).
 • celik burcu, zeren ali, arıkan volkan, akcay merve saziye sarı,The Effect of Rotary System on the Surface Properties of Root Canal Walls and Adaptation of A Root Canal Filling Material in Primary Teeth: A SEM Study.,23rd Congress of the International Association of Paediatric Dentistry Congress (IAPD).
 • Arikan Volkan, Sonmez Isıl, Oba aylin, Akcay Merve,Kırıkkale İlindeki Bir Grup Çocukta 3 Köklü Mandibular Süt Molar Dişlerin Görülme Sıklığının Değerlendirilmesi.,19. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi, TÜRKİYE
 • Yasa Bilal, Arslan Hakan, Akçay Merve, Kavrık Fevzi, Hatırlı Hüseyin, Özkan Bülent,Revaskülarizasyonda Kullanılan Farklı Antibiyotik Patlarının Renklendirdiği Dişlerde İki Farklı Beyazlatma Ajanının Etkinliğinin Karşılaştırılması.,20. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi., TÜRKİYE
 • Savaş Selçuk, Altıntop Hulya, Akçay Merve, Baysal Aslı,Sürme güçlüğü görülen sağ üst santral dişin modifiyehawley apareyi ile sürdürülmesi: olgu sunumu,20. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi, TÜRKİYE
 • Doğan Salih, Akcay merve, Ozen Buğra,Amelogenezis İmperfekta’lı Bir Hastaya Tedavi Yaklaşımı: Bir Olgu Sunumu.,17. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, TÜRKİYE
 • Akcay Merve, Arikan Volkan, Erkli Hande, Sarı Saziye, Ersöz Engin,Dört Farklı Rezin Materyalin Süt Dişi Sınıf V Kavitelerinde Mikrosızıntı Açısından Karşılaştırılması,18. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi., TÜRKİYE
 • Arikan Volkan, Akcay Merve, Zeren Ali, Sari Saziye,Süt Disi Kök Kanal Tedavisinde 4 Farklı Ni-Ti Doner Sistem (Hero 642, M2, Protaper, Race) ile K Tipi Egenin in-vitro Olarak Karşılaştırılması.,18. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi, TÜRKİYE
 • Arslan Hakan, Saygılı Gökhan, Akcay Merve, Çapar İsmail, Gok Tuba, Ertaş Hüseyin,Effect of Double and Triple Antibiotic Pastes on Fracture Resistance of Simulated Immature Roots,İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi
 • Akcay Merve, Celik Burcu, Sari Saziye,Süt Azı Dişinde MTA Amputasyonu Sonrası Gelişen İnternal Rezorbsiyonun 24 Aylık Takibi: Olgu Sunumu.,19. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi., TÜRKİYE
 • Celik Burcu, Arikan Volkan, Akcay Merve, Zeren Ali, Sari Saziye,Pedodontide İleri Tanı Yöntemi Olarak Cone-Beam Bilgisayarlı Tomografi,18. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi., TÜRKİYE
 • Savaş Selçuk, Kavrık Fevzi, Akçay Hüseyin, Akçay Merve,Er:Yag Lazer ile Daimi Keser Dişlerin Sürme Yolunun Açılması: 3 Olgu Sunumu.,20. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi., TÜRKİYE
 • Arslan Hakan, Akcay Merve, Ertaş Hüseyin, Ok Evren, Çapar İsmail, Uysal Banu,Efficacy of Photon-Initiated Photoacoustic Streaming and EndoActivator on Removal of Double and Triple Antibiotic Pastes.,İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 6. Uluslararası Bilimsel Kongresi
 • yaşa bilal, yaşa elif, küçükyılmaz ebru, akcay merve,µTBS of Nano-Based and Mdp-Based One Step Self-Etch Adhesıves on Dentın.,18th BASS Congress
 • meşe merve, akcay merve, küçükyılmaz ebru,Tek Yumurta İkizlerinde Daimi Dişlerde Görülen Hipodonti: Olgu Sunumu,20. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi., TÜRKİYE
 • Zeren Ali, Celik Burcu, Akcay Merve, Arikan Volkan, Sari Saziye,Süt Azı Dişlerinde 5 Farklı Preperasyon Tekniğinin Apikal Mikrosızıntı Açısından In-Vitro Olarak Karşılaştırılması.,19. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi., TÜRKİYE
 • Dogan Salih, Sahiner Canan, Orhan Merve, Celik Berna,Daimi Maksiller Orta Keser Diş Eksikliği Olan Üç Olguda Geçici Sabit Tip Protez Uygulaması,16. Türk Pedodonti Derneği Kongresi, TÜRKİYE
 • Arikan Volkan, Akcay Merve, Zeren Ali emre, Sari Saziye,Evaluation of Crown-Down Technique in the Primary Tooth Root Canal Preparation with 3 Different Rotary Systems.,7th European Academy of Paediatric Dentistry Interim Seminar.
 • meşe merve, akçay merve, yaşa bilal,Dentinogenezisimperfektalı Hastada İleri Derecede Pulpa Obliterasyonuna Bağlı Oluşan Lezyonların Tedavisi: Bir Olgu Sunumu,20. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi, TÜRKİYE
 • Kuçukyilmaz Ebru, Akcay Merve, Yasa Bilal,Dentin Yüzeylerine Uygulanan Üç Yeni Adeziv Sistemin Mikrogerilim Bağlanma Dayanımları Üzerine Kan Kontaminasyonunun Etkisi.,19. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi, TÜRKİYE
 • Akcay Merve, Arslan Hakan, Yasa Bilal, Kavrık Fevzi, Yasa Elif,Revaskularizasyon Tedavisinde Kullanılan Farklı Antibiyotik Patlarının Kullanımına Bağlı Gelişen Kuron Renklenmelerinin Spektrofotometrik Analizi.,20. Türk Pedodonti Derneği Bilimsel Kongresi, TÜRKİYE
 • akcay merve, Dadakoglu Nezate, Dadakoglu serkan, Sari Saziye,The Use of Cone Beam Computed Tomography in the Endodontic and Surgical Management of Type III Dens Invaginatus: A Case Report.,7th European Academy of Paediatric Dentistry Interim Seminar.
 • (23.10.2017), (Effect of photon-initiated photoacoustic streaming on removal of apically placed dentinal debris.)
 • (1.6.2017), (Evaluation of effectiveness of various irrigating solutions on removal of calcium hydroxide mixed with 2% chlorhexidine gel and detection of orange-brown precipitate after removal.)
 • (1.2.2017), (Effectiveness of laser-assisted irrigation and passive ultrasonic irrigation techniques on smear layer removal in middle and apical thirds.)
 • (17.1.2017), (An in vitro comparison of irrigation using photon-initiated photoacoustic streaming, ultrasonic, sonic and needle techniques in removing calcium hydroxide.)
 • Farklı İrrigasyon Tekniklerinin ve Kök Kanal Dolgu Maddelerinin Dentin Tübül Penetrasyon Derinliği Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi., Koordinatör, 213S095, TÜBİTAK Destekli Proje, Koordinatör, (30.000),1.1.2015
 • Derin Çürüklü Süt ve Daimi Dişlerin İki Aşamalı İndirekt Pulpa Tedavisinde Ozon Uygulamasının Etkinliğinin İn Vivo Olarak Değerlendirilmesi., Koordinatör, 213S004, TÜBİTAK Destekli Proje, Koordinatör, (174.900 )
 • Florür salan restorasyonların aşınma direncinin ve klinik performansının değerlendirilmesi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı
 • Farklı fonksiyonel monomer yapılarına sahip yeni nesil self-etch adeziv sistemlerin asit ve lazer uygulanmış mine yüzeylerine mikro gerilim bağlanma dayanımlarının karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi, Koordinatör, BAP, Koordinatör
 • İzmir ili Çiğli ilçesindeki 8 yaş grubu ilköğretim çocuklarına 2 yıl süre ile uygulanan farklı koruyucu işlemlerin 2 yıllık süreçte DMFT üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı

ÇALIŞMA ALANLARI

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön