AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Protetik Diş Tedavisi
 • Doktora Ege Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Protetik Diş Tedavisi A.B.D.
 • Üniversite Dicle Üniversitesi-Diş Hekimliği Fakültesi
 • TÜRKASLAN SERHAT SÜHA,DEĞER YALÇIN,AKAN ENDER,BAŞAĞAOĞLU DEMİREKİN ZEYNEP,KAN SİBEL,UYSAL ERSİN,Dental Practitioner Performance When Incorporating Attachments In Implant-Retained Overdentures Wıth Unsplinted Abutments, Journal of International Dental and Medical Research, 2015, 8, 110 115
 • AKAN ENDER,YILMAZ Gökhan,ÖZPINAR BİRGÜL,Çapraz Enfeksiyonun Önlenmesinde Dental Laboratuarlarda Alınması Gereken Tedbirler, Dental Laboratuvar, 2007, 92 98
 • AKAN ENDER,ÇÖLGEÇEN ÖZLEM,MEŞE İBRAHİM TALHA,Protetik Malzemelerin Sterilizasyonu ve Dezenfeksiyonu, Ege Universitesi Dishekimligi Fakultesi Dergisi
 • AKAN ENDER,MEŞE İBRAHİM TALHA,Does Surface Finishing Method Can Alter The Color Of Monolithic Zirconia Restoration?, Balkan Journal of Dental Medicine
 • KEMİKLİOĞLU UĞUR,SAYMAN ONUR,BATAR TURAN,SOYKÖK İBRAHİM FADIL,AKDERYA TARKAN,AKAN ENDER,Strength Comparison of Ductile And Brittle Adhesives Under Single and Repeated İmpacts, Applied Adhesion Science, 2015, 3
 • TÜRKASLAN SERHAT SÜHA,BAĞIŞ BORA,AKAN ENDER,MUTLUAY MUSTAFA MURAT,VALITTU PEKKA,Fracture Strengths of Chair-Side-Generated Veneers Cemented With Glass Fibers, Nigerian Journal of Clinical Practice, 2015, 18, 240 246
 • ERTAŞ HÜSEYİN,ÇAPAR İSMAİL DAVUT,ARSLAN HAKAN,AKAN ENDER,Comparison of Cyclic Fatigue Resistance of Original and Counterfeit Rotary Instruments, BioMedical Engineering OnLine, 2014, 13, 67 73
 • ÇÖMLEKOĞLU MUHARREM ERHAN,PAKEN Gamze,TAN Firuzan,DÜNDAR ÇÖMLEKOĞLU MİNE,ÖZCAN Mutlu,AKAN ENDER,ALADAĞ AKIN,Evaluation of Different Thickness, Die Color, and Resin Cement Shade for Veneers of Multilayered CAD/CAM Blocks, Journal of Prosthodontics-Implant Esthetic and Reconstructive Dentistry, 2015
 • AKAN ENDER,ÇÖLGEÇEN ÖZLEM,MEŞE İBRAHİM TALHA,BAĞIŞ BORA,Hibrit Seramik Bloklarda Yüzey Pürüzlüğü, İKÇÜ Diş Hekimliği Dergisi
 • GÜNGÖR MEHMET ALİ,ARTUNÇ CELAL,AKAN ENDER,BENLİ SEMİH,SAYMAN ONUR,Comparison of Stress Distributions of Dental Woven and Unidirectional Fiber-Reinforced Composite Crowns Under Different Loadings, Journal of Reinforced Plastics and Composites, 2008, 28, 2689 2700
 • AKAN ENDER,GÜNGÖR MEHMET ALİ,YILMAZ GÖKHAN,ARTUNÇ CELAL,BENLİ SEMİH,Stress Analysis of Fiber-Reinforced Maxillary Dentures Under Different Loadings, Journal of Reinforced Plastics and Composites, 2010, 29, 2961 2974
 • ARMAN YUSUF,ZOR MEHMET,GÜNGÖR MEHMET ALİ,AKAN ENDER,AKSOY SAMİ,Elastic-Plastic Finite Elements Analysis of Transient and Residual Stresses In Ceramo-Metal Restorations, Journal of Biomechanics, 2009, 42, 2104 2110
 • AKAN ENDER,MEŞE İBRAHİM TALHA,Protetik Dişhekimliğinde Zirkonya, Dicle Dişhekimliği Dergisi
 • AKAN ENDER,CANPOLAT CEYHUN,Rezin Simanlarda Polimerizasyon Öncesi ve Sonrası Görülen Renk Farkının Restorasyonun Son Görüntüsü Üzerine Etkisi, Dicle Dishekimliği Dergisi
 • AKAN ENDER,BAĞIŞ BORA,Midline Diastema Closure With Partial Laminate Veneers: A Case Report, Balkan Journal of Dental Medicine
 • ÜNLÜ Meral,AKAN ENDER,SARAÇOĞLU AHMET,YILMAZ Gökhan,ÖZTÜRK Berran,Aşırı Aşınmış Dişlerin Protetik Tedavisi, TDB Dişhekimi - Bilimsel, 2007, 4 8
 • MALKONDU ÖZLEM,TINASTEPE NESLİHAN,AKAN ENDER,KAZAZOĞLU ENDER,An Overview Of Monolithic Zirconia In Dentistry, Biotechnology & Biotechnological Equipment, 2016
 • AKAN ENDER,Influence of Shade of Adhesive Resin Cement on its Polymerization Shrinkage, Biotechnology & Biotechnological Equipment, 2016
 • Elastic-plastic finite elements analysis of transient and residual stresses in ceramo-metal restorations, JOURNAL OF BIOMECHANICS, 2009, 42(13), 2104-10
 • Comparison of Stress Distributions of Dental Woven and Unidirectional Fiber-Reinforced Composite Crowns Under Different Loadings, JOURNAL OF REINFORCED PLASTICS AND COMPOSITES, 2009, 22, 2689-2700
 • Stress Analysis of Fiber-reinforced Maxillary Dentures Under Different Loadings, JOURNAL OF REINFORCED PLASTICS AND COMPOSITES, 2010, 19, 2961-2974
 • Comparison of cyclic fatigue resistance of original and counterfeit rotary instruments, BIOMEDICAL ENGINEERING ONLINE, 2014, 1-6
 • Akan E, Bağış B,Maksiller Anterior Travma Olgularında Estetik Rehabilitasyonu: Olgu Sunumu.,1.Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu ,3-5 Ekim, Rize, Turkey, 2013
 • VITA Easyshade Spektrofotometrik Renk Ölçüm Cihazı ve Gözlem Grubu Arasındaki Renk Belirleme Başarısının Karşılaştırılması, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (4999)
 • Tüm Seramik Sistemlerinde Alt Yapı Malzemelerinin Üst Yapı Malzemeleri ile Olan Isıl Uyumlarının Karşılaştırmalı Olarak Araştırılması, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (2500)
 • Ağız İçerisinde Restorasyonların Dişe Yapıştırılmasında Kullanılan Anti-Bakteriyel Etkili Dentin Bonding Ajanlarının Mikrosızıntıyı Önlemedeki Etkinliklerinin Karşılaştırmalı Olarak Araştırılması, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (3000)
 • Diş Hekimliği Öğrencilerine Verilen Dental Anatomi Eğitiminde Yontu Çalışma Yöntemi ve Bilgisayar Destekli Eğitim Yönteminin Etkinliğinin İncelenmesi ve Karşılaştırılması, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (159295)
 • Monolitik Dental Seramiklerin Diş Minesi Üzerindeki Aşındırma Performansının Değerlendirilmesi, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (34810)
 • Yüzey Kaplayıcıların Bilgisiyar Destekli Üretilen (CAD CAM) Rezin ve Metakrilat Esaslı Materyallerle Uyumluluğunun Değerlendirilmesİ, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (35768)
 • Güncel CAD-CAM Restorasyon Malzemelerinin Aşınma Özellikleri Üzerine Çiğneme Döngüsü, Isıl Yaşlandırma ve Asitli Gıda Etkisinin İncelenmesi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (30367)
 • Yaşlandırmanın Zr İlaveli Lityum Disilikat Porselenlerinin Renk Stabilitesi Üzerine Etkisi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (34198)
 • İKÇÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı Altyapı Projesi, Araştırmacı, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Araştırmacı, (12000000)
 • Monolitik Dental Seramiklerin Diş Minesi Üzerindeki Aşındırma Performansının Değerlendirilmesi, Yönetici, BAP, Yönetici
 • Diş Hekimliği Öğrencilerine Verilen Dental Anatomi Eğitiminde Yontu Çalışma Yöntemi ve Bilgisayar Destekli Eğitim Yönteminin Etkinliğinin İncelenmesi ve Karşılaştırılması., Araştırmacı, BAP, Araştırmacı
 • Ağız içerisinde restorasyonların dişe yapıştırılmasında kullanılan anti-bakteriyel etkili dentin bonding ajanlarının mikrosızıntıyı önlemedeki etkinliklerinin karşılaştırmalı olarak araştırılması, Araştırmacı, Araştırmacı,,1.1.2008
 • Tüm Seramik sistemlerinde alt yapı malzemelerinin üst yapı malzemeleri ile olan ısıl uyumlarının karşılaştırmalı olarak araştırılması , Araştırmacı, Araştırmacı,,1.1.2009
 • VITA Easyshade Spektrofotometrik Renk Ölçüm Cihazı ve Gözlem Grubu Arasındaki Renk Belirleme Başarısının Karşılaştırılması, Araştırmacı, Araştırmacı,,1.1.2008
 • BAOJ Dentistry
 • Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials
 • BAOJ Dentistry, Editör kurulu üyeliği,
 • Renklendirilmiş Monolitik Zirkonya CAD/CAM Bloklarının Kırılma Dayanımlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, MELİKE KAN, Tamamlanmış
 • Endodontik Tedavili Dişlere Yapılan Monolitik Zirkonya Restorasyonların Bağlantı Ve Kırılma Dayanımlarının Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi., İBRAHİM TALHA MEŞE, Tamamlanmış
 • en iyi sözlü bildiri,2007
 • Ege Üniversitesi, Araştırma Görevlisi, Tam Zamanlı,

ÇALIŞMA ALANLARI

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön