AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doçentlik Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı-Diş Hastalıkları ve Tedavisi
 • Doktora Ege Üniversitesi-Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Ege Üniversitesi-Diş Hastalıkları ve Tedavisi A.B.D.
 • Üniversite Ankara Üniversitesi-Diş Hekimliği Fakültesi
 • Ebru Küçükyılmaz,UZER ÇELİK ESRA,SAVAŞ SELÇUK,Başak Bölükbaşı,Sınıf V Kavitelerde Kendinden Bağlanabilen Akışkan Kompozitlerin Mikrosızıntılarının Karşılaştırılması, Cumhuriyet Dental Journal, 2015, 18, 116 127
 • SAVAŞ SELÇUK,Ebru Kücükyilmaz,UZER ÇELİK ESRA,ATEŞ MUSTAFA,Effects of different antibacterial agents on enamel in a biofilm caries model., Journal of Oral, 2015, 57, 367 372
 • Tensile bond strength of an aged resin composite repaired with different protocols, J Adhes Dent, 2011, 13, 359-66
 • Ermiş RB, Çelik EU, Katırcı G,Uygulama süresinin yüksek ışık şiddetine sahip LED cihazının sertleştirme etkinliği üzerine etkisi, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2007
 • Ergücü Z, Çelik EU, Türkün M,Microleakage study of different adhesive systems in Class V cavities prepared by Er,Cr:YSGG laser and bur preparation, General Dentistry, 2007
 • Türkün Ş, Çelik EU,Farklı kavite tiplerinde kendinden asitli adeziv sistemlerin kenar sızıntılarının incelenmesi, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2004
 • Gökay N, Çelik EU,Çürük aktivite testleri, Diş Hekimi Dergisi Bilimsel Eki, 2004
 • Çelik EU, Türkün Ş,Poliasit modifiye kompozit rezin ile nano dolduruculu bir kompozit rezinin kenar sızıntılarının karşılaştırılması, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2005
 • Çelik EU, Gökay N,Dişhekimliğinde kullanılan lazerler, Akademik Dental Diş Hekimliği Dergisi, 2005
 • Çelik EU, Türkün M,Dental civa nedeniyle oluşan likenoid reaksiyonlar, Diş Hekimi Bilimsel Dergisi, 2005
 • Türkün M, Çelik EU,Devital dişlerde ağartma, Diş Hekimliğinde Estetik ve İmplant, 2006
 • Çelik EU, Ergücü Z, Türkün Ş, Türkün M,Er,Cr:Ysgg Lazer Uygulamasının Dentinin Kompozisyonu ve Mikrosertliği Üzerine Etkisi. , Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2006
 • Türkün Ş, Çelik EU,Antibakteriyal adeziv ile uygulanan kompomer ve nanofil kompozit restorasyonların bir yıllık klinik performansı, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2007
 • Tezel H, Ergücü Z, Çelik EU,Titanyum tetraflorür uygulaması farklı adeziv sistemlerin mine ve dentindeki bağlanma direncini değiştirir mi?, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2006
 • Ergücü Z, Tezel H, Çelik EU,Titanyum tetraflorürün farklı adeziv sistemlerin kenar sızıntısı üzerine etkisi, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2007
 • Çelik EU, Ermiş RB,Koruyucu rezin uygulamasının yüksek viskoziteli geleneksel cam iyonomer simanın mikrosertliği üzerine etkisinin in vitro olarak değerlendirilmesi, Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2008
 • Çelik EU, Ergücü Z, Türkün M,Can different chlorhexidine agents be used as cavity disinfectants?, General Dentistry / General Discussion, 2008
 • Çelik EU, Kumbaracı N, Çal E, Türkün M,Influence of two desensitizer agents on the microleakage of adhesively luted ceramic inlays, European Journal of Dentistry, 2011
 • Ermiş RB, Çelik EU,Üç farklı hassasiyet giderici ajanın dentin tübülleri üzerine etkisinin taramalı elektron mikroskobu ile incelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2009
 • Çelik EU, Yıldız G, Katırcı G,Sklerotik dentine bağlanma, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2009
 • Çelik EU, Çelik B, Önal S, Örmeci AR, Ulutaş H,Isparta ilindeki 11-12 yaşındaki çocukların diş çürüğü ve florozis prevalansının değerlendirilmesi, Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2010
 • Katırcı G, Çelik EU,Florozisli dişlerde ağartma, Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2010
 • Çelik EU, Yazkan B, Katırcı G,Başlangıç çürük lezyonlarının tedavisi, Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2011
 • Yıldız G, Çelik EU,A minimally invasive technique for the management of severely fluorosed teeth: A two-year follow-up, European Journal of Dentistry, 2013
 • Çelik EU, Gökay N,Efficiency of caries risk assessment in young adults using Cariogram, European Journal of Dentistry, 2012
 • Çelik EU, Ergücü Z, Türkün Ş, Ercan UK,Tensile Bond Strength of an Aged Resin Composite Repaired with Different Protocols, Journal of Adhesive Dentistry, 2011
 • Türkün Ş, Türkün M, Çelik EU,Antibacterial activity of two adhesive systems using various microbiological methods, Journal of Adhesive Dentistry, 2005
 • Çal E, Çelik EU, Türkün M,Microleakage of IPS Empress 2 Inlay Restorations Luted With Self- adhesive Resin Cements, Operative Dentistry, 2012
 • Çelik EU, Duransoy AG, Şen BH,Bacterial microleakage of barrier materials in obturated root canals, Journal of Endodontics, 2006
 • Çelik EU, Türkün M, Duransoy AG,Oxygen release of tetra acetyl ethylene diamine (TAED) and sodium perborate combination, International Endodontic Journal, 2008
 • Çelik EU, Ergücü Z, Türkün Ş, Türkün M,Effect of different laser devices on the composition and microhardness of dentin, Operative Dentistry, 2008
 • Türkün Ş, Çelik EU,Noncarious Class V Lesions Restored with a Polyacid Modified Resin Composite and a Nanocomposite: A Two-year Clinical Trial, Journal of Adhesive Dentistry, 2008
 • Türkün M, Çelik EU, Kaya A,Can the Hydrogel Form of Sodium Ascorbate Be Used to Reverse Compromised Bond Strength After Bleaching?, Journal of Adhesive Dentistry, 2009
 • Ergücü Z, Çelik EU, Türkün M,Effect of Er,Cr:YSGG Laser on the Microtensile Bond Strength of Two Different Adhesives to the Sound and Caries-affected Dentin, Operative Dentistry, 2009
 • Ermiş RB, Çelik EU,Clinical Evaluation of a Two-step Etch&Rinse and a Two-step Self-etch Adhesive System in Class II Restorations: Two-year Results, Operative Dentistry, 2009
 • Türkün M, Çelik EU, Aladağ A, Gökay N,One-Year Clinical Evaluation of the Efficacy of a New Daytime At-Home Bleaching Technique, Journal of Esthetic and Restorative Dentistry, 2010
 • Ermiş RB, Çelik EU,Clinical Performance of a Two-step Self-etch Adhesive with Additional Enamel Etching in Class III Cavities, Operative Dentistry, 2010
 • Çelik EU, Aladağ A, Türkün Ş, Yılmaz G,Color Changes of Dental Resin Composites before and after Polymerization and Storage in Water, Journal of Esthetic and Restorative Dentistry, 2011
 • Çelik EU, Yıldız G, Yazkan B,Comparison of enamel microabrasion with a combined approach to the esthetic management of fluorosed teeth, Operative Dentistry, 2013
 • Çelik EU, Yıldız G, Yazkan B,Clinical Evaluation of Enamel Microabrasion for the Aesthetic Management of Mild-to-Severe Dental Fluorosis, Journal of Esthetic and Restorative Dentistry, 2013
 • Yaşa B, Hatırlı H, Çelik EU,Radyasyon Çürüklerinin Rehabilitasyonu: Vaka Sunumu. ,Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalları Toplantısı ve Sempozyumu. ,26-28, Ekim , KAYSERİ, TÜRKİYE, 2013
 • Farklı Teknik ve Materyallerle Hazırlanmış İnley Restorasyonların Marjinal ve İnternal Uyumlarının Değerlendirilmesi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (119985),1.1.2015
 • CAD/CAM sistemiyle hazırlanan Sınıf II (MOD) kompozit inley restorasyonların klinik performansı ve aşınma direncinin değerlendirilmesi , Yürütücü, BAP, Yürütücü, (15000),1.1.2016
 • İki Farklı Ev Tipi Beyazlatma Sisteminin Farklı Renk Tonuna Sahip Dişlerdeki Etkinliği: 6 Aylık Kontrollü Randomize Klinik Çalışma , Yürütücü, BAP, Yürütücü, (15000 ),1.1.2016
 • Farkli İçeriklerdeki Remineralizasyon Ajanlarinin Remineralizasyon Kapasitelerinin ve Antimikrobiyal Etkinliklerinin Değerlendirilmesi, Yürütücü, 213S108, TÜBİTAK Destekli Proje, Yürütücü, (78500),1.1.2016
 • Florür Salan Restorasyonların Aşınma Direncinin ve Klinik Performansının Değerlendirilmesi, Yönetici, BAP, Yönetici, (94600),1.1.2016
 • Görsel-İşitsel Teknolojik Araçların Diş Hekimliği Klinik Öncesi Pratik Eğitime Katkısının İncelenmesi, Yönetici, BAP, Yönetici
 • Farklı Ağartma Tekniklerinin Etkinliğinin ve Bu Tekniklerle Ağartılan Dişlerin Yeniden Renklenmeye Yatkınlığının In vitro Koşullarda Değerlendirilmesi, Araştırmacı, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Araştırmacı,,1.1.2014
 • Çürük Aktivite Testlerinin Karşılaştırılması, Araştırmacı, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Araştırmacı,,1.1.2007
 • İki Farklı Ev Tipi Beyazlatma Sisteminin Farklı Renk Tonuna Sahip Dişlerdeki Etkinliği: 6 Aylık Kontrollü Randomize Klinik Çalışma , Çelik EU, Aka B, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Devam eden
 • CAD/CAM sistemiyle hazırlanan Sınıf II (MOD) kompozit inley restorasyonların klinik performansı ve aşınma direncinin değerlendirilmesi, Çelik EU, Tunaç AT, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Devam eden
 • IADR CED Travel Stipend,2004
 • Poster Ödülü,2004
 • Poster Ödülü,2007
 • Yurtdışı Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği,2007
 • IADR CED Travel Stipend,2007
 • Poster Ödülü,2008
 • IADR CED Travel Stipend,2009
 • Poster Ödülü,2010
 • 2010 Yılı Tıp ve Sağlık Bilimleri Kategorisi Teşvik Ödülü,2011
 • Eğitim Öğretim ve Bologna Alt Kurulu Başkanlığı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,
 • Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Alt Kurulu Başkanlığı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,
 • Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu Üyesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi,
 • Yönetim Kurulu Üyesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,
 • Fakülte Kurulu Üyesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,
 • Senato Üyesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,
 • Eğitim Komisyonu Diş Hekimliği Fakültesi Temsilciliği, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi,
 • BAP Komisyonu Diş Hekimliği Fakültesi Temsilcisi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ,
 • Farabi Koordinatörlüğü, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,
 • Dekan Yardımcılığı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,
 • Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Başkanlığı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,
 • ADEK Diş Hekimliği Fakültesi Temsilciliği, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi,
 • Bologna Eşgüdüm Komisyonu, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,
 • Bologna Eşgüdüm Temsilciliği, Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,
 • Dekan Yardımcılığı, Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,
 • Eğitim Komisyonu Başkanlığı, Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,
 • 3. Sınıf Koordinatörlüğü, Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,
 • Yayın Kurulu , Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi,
 • Farabi Koordinatörlüğü, Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,
 • Erasmus Koordinatörlüğü, Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,

ÇALIŞMA ALANLARI

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön