AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doktora Erciyes Üniversitesi- Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları ve Cerrahisi A.B.D.
 • Üniversite Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi
 • Cholesterol granuloma of the jaws: report of two cases., J Pak Med Assoc, 2014, 1, 86-88
 • Kilic Erdem, Doganay Selim, Ulu Murat, Çelebi Nükhet, Yikilmaz Ali, Alkan Alper,Determination of lingual vascular canals in the interforaminal region before implant surgery to prevent life-threatening bleeding complications, 2014
 • Kilic E, Alkan A, Ulu M, Zortuk M, Gumus HO,Vertical ridge augmentation using sandwich osteotomy: 2 case reports., 2013
 • Etöz Osman A., Ulu Murat, Kesim Bülent,Treatment of Patient With Papillon-Lefevre Syndrome With Short Dental Implants: A Case Report, 2010
 • E. Tarım Ertaş, M. Yırcalı Atıcı, F. Kalabalık, M. Ulu,Nazopalatin Duktus Kisti (Olgu Sunumu),Oral Diagnoz Ve Maksillofasial Radyoloji Derneği V. Bilimsel Sempozyumu,25-28 Nisan, Erzurum, Türkiye, 2013
 • F. Kalabalık, E. Tarım Ertaş, M. Yırcalı Atıcı, M. Ulu,Multikistik Ameloblastoma (Olgu Sunumu),Oral Diagnoz Ve Maksillofasial Radyoloji Derneği V. Bilimsel Sempozyumu,25-28 Nisan, Erzurum, Türkiye, 2013
 • Murat Ulu, Özgür Gözlüklü, Muhammed Isa Kara, Hüseyin Akçay, Fahrettin Kalabalık,Sialolithiasis of Wharton Duct with Tuberculous Cervical Node Calcification,AÇBID-BAOMS joint Congress in conjuction with 4th Conference of BAMFS,5-8 Kasım, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2014
 • E. Tarım Ertaş, F. Kalabalık, M. Ulu.,Odontogenic myxoma: a case report,Oral Diagnoz ve Maksillofasial Radyoloji Derneği 6. Ulusal Sempozyumu ve 1. Uluslararası Katılımlı Kongresi ,17 - 19 Nisan , İZMİR, TÜRKİYE, 2015
 • M. F. Cıcık, M. Ulu, H. Akçay, E. Tarım Ertaş, F. Kalabalık,Florid Osseous Dysplasia: Report of Two Cases.,AÇBID 2013. 7th International Congress ,29 Mayıs-2 Haziran, Antalya, Türkiye, 2013
 • E. Tarım Ertas, F. Kalabalık, M. Yırcalı Atıcı, M. Ulu,Keratokistik Odontojenik Tümör: Bir Olgu Sunumu,Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları, 18. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi,30 Kasım- 2 Aralık, İzmir, Türkiye, 2012
 • Tarım Ertas E, Kalabalık F, Ulu M. ,Mandibular Multikistik Ameloblastoma,Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Uluslararası Kongresi,30 Ağustos- 1 Eylül , İstanbul, Türkiye, 2012
 • MAKSİLLER SİNÜR TABANI TÜKSELTME İŞLEMİNDE BORİK ASİT KULLANILMASININ YENİ KEMİK OLUŞUMU ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI, Koordinatör, TÜBİTAK Destekli Proje, Koordinatör
 • DENTAL İMPLANTLARIN TEKRAR KULLANILABİLİRLİĞİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı,,1.1.2012
 • Sagittal Split Ramus Osteotomisi Sonrası Rezorbe Olabilen Plak-Vida Fiksasyon Sistemlerinin Biyomekanik Test ve Sonlu Elemanlar Analizi ile Karşılaştırılması, Koordinatör, BAP, Koordinatör
 • MUAYENEHANE, DİŞ HEKİMİ, Tam Zamanlı,
 • erciyes üniversitesi diş hekimliği fakültesi, araştırma görevlisi, Tam Zamanlı,

ÇALIŞMA ALANLARI

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön