AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

  • Doktora Erciyes Üniversitesi- Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Protetik Diş Tedavisi A.B.D.
  • Doktora ERCİYES ÜNİVERSİTESİ- SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - Protetik Diş Tedavisi A.B.D.
  • Üniversite Süleyman Demirel Üniversitesi - Diş Hekimliği Fakültesi
  • Dental İmplant Dayanakları Ve İyileşme Başlıklarında Kullanılan Ti6al4v Alaşımı İçin Antimikrobiyal Sol Jel Kaplamaların Üretilmesi Ve İncelenmesi , Yönetici, TÜBİTAK Destekli Proje, Yönetici
  • Yaşlandırmanın Zirkonyum İlaveli Lityum Disilika Porselenlerinin Renk Stabilitesi Üzerine Etkisi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı
  • Monolitik Dental Seramiklerin ve Antagonist Minenin Aşınma Performansının Değerlendirilmesi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı
  • Güncel CAD-CAM Restorasyon Malzemelerinin Aşınma Özellikleri Üzerine Çiğneme Döngüsü, Isıl Yaşlandırma ve Asitli Gıda Etkisinin İncelenmesi , Yönetici, BAP, Yönetici
  • Diş Hekimliği öğrencilerine verilen dental anatomi eğitiminde yontu çalışması yöntemi ve bilgisayar destekli eğitim yönteminin etkinliğinin incelenmesi ve karşılaştırılması, Yönetici, BAP, Yönetici
  • Farklı Kompozit Rezin Simanlarin Porselen Laminate Venerlerin Nanosızıntısı Üzerine Etkisinin İncelenmesi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı,,1.1.2013
  • Soy olmayan dental alaşımlara uygulanan farklı yüzey kaplama materyallerinin yüzey özelliklerine ve mikrobiyal yapışmaya etkisi, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı,,1.1.2013

ÇALIŞMA ALANLARI

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön