(Özgörev) Misyon


İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Faku?ltesi; en gelişmiş yöntem ve tekniklerin ışığında; u?lkemiz insanının ağız sağlığı gereksinimlerini karşılayabilecek, yeniliklere açık , meslek etiğine ve hasta haklarına saygılı, sorumluluk sahibi diş hekimleri, uzmanlar ve akademisyenler yetiştirir ve toplumun ağız ve diş sağlığının korunması ve tedavisi için gerekli tu?m faaliyetleri en u?st du?zeyde yu?ru?tmeyi kendisine temel görev sayar.

 

(Özbakış) Vizyon


Lisans ve lisansüstü öğrencilerinin en az Avrupa ve Amerika standartlarında teorik ve klinik eğitim aldığı, yaptığı araştırmalarla diş hekimliği biliminin önünü açan ve yön veren, du?nyadaki değişikliklere paralel olarak önceliği hastasının sağlığı olan, yaşam boyu öğrenmeyi ve sürekli gelişimi hedefleyen, öğrenci, hasta ve çalışan memnuniyetini daima ön planda tutan bir kurum olmaktır.

 

Hedeflerimiz


- Ulusal ve uluslararası düzeyde yüksek eğitim kalitesi ile lisans ve lisansüstü eğitimde lider merkezlerden biri olmak 
- AB üyesi ülkeler ile diploma denkliğini sağlamak 
- Öğrenci memnuniyet anketi sonuçlarını % 80’de tutmak 
- AR-GE laboratuvarı kurmak 
- Diş hekimliğinde uzmanlık eğitiminde en üst düzeyde tercih oranına sahip olmak 
- Toplumun ağız ve diş sağlığına en ileri teknoloji ile hizmet veren lider kurum olmak 
- Hasta memnuniyet oranını yüksek tutmak 
- Genel anestezi altında kapsamlı ağız ve diş sağlığı hizmetlerini sunabilmek.

 

Değerlerimiz


Yukarıda belirtilen misyon ve vizyonumuzu gerçekleştirirken kurum olarak vazgeçmeyeceğimiz ve koruyacağımız ilke ve değerler aşağıda belirtilmiştir. 


- Şeffaflık
- Yenilikçilik
- Katılımcılık
- Toplumsal sorumluluk
- Hesap verebilirlik
- Liyakat  
- Estetik Duyarlılık


Başa Dön