Ortodonti

Hasta Bilgilendirme:

Bu bölüm İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Ana Bilim Dalı nda uygulanan prosedür ve prensipleri açıklamaktadır.

Bütün potansiyel hastalarımız ilk muayeneleri için ortodonti bölümüne başvurmalıdırlar. İlk muayenelerinin ardından hastalarımız bir listeye alınacaklardır ve ileri bir tarihte listede takip eden sıradan tedavileri için çağırılacaklardır.

Hastalarımız ilk muayeneleri için ortodonti bölümüne başvururken şu hususları göz önünde bulundurmalıdırlar:

Hastalarımız iyi ağız bakımı alışkanlıklarına sahip olmalıdırlar.
Diş çürükleri ve diş eti problemleri bulunmamalıdır.
Muayeneler belirli zamanlarda ve sadece mesai saatleri içinde yapılabilmektedir.
Ortodonti departmanında ilk muayene sonrası ortodontik tedaviye başlanmasından önceki ve ortodontik tedavi sırasındaki uyulması gereken koşullar aşağıda sıralanmıştır.

Tedavi Öncesi Koşullar:

Yoğunluk nedeniyle, ilk muayenelerinde ortodontik tedavi görmesi uygun bulunan hastalarımız tedavilerinin başlanması için bir bekleme listesine alınacaklardır.
18 yaşına giren hastalarımızın ortodontik tedavileri sosyal güvenlik kurumu tarafından karşılanmamaktadır, ortodonti tedavi yükümlülükleri hastalar tarafından karşılanacaktır.
18 yaşın altında veya üstünde olmasından bağımsız olarak ortodontik tedavi süresince kullanılacak aygıtların ücretleri hastalarımızdan talep edilecektir.
Ortodontik tedavi öncesi dişler çürüksüz veya dolgulu, diş etleri problemsiz olmalıdır.
Ortodontik tedavi görmesi uygun bulunduktan sonra tedavisine başlanan hastaların 4-6 hafta aralıklar ile düzenli olarak doktoru tarafından görülmesi gerekmektedir. Bu randevular düzenlenirken minimum esneklik sağlanmaktadır, bu bir problem oluşturacak ise doktorunuz ile başlangıç randevusunda konuştuğunuzdan emin olunuz.

Tedavi Sırasında ve Sonrasında Uyulması Gereken Koşullar:

Ortodontik tedavi süresince randevu saatlerine özen gösterilmelidir.
Ortodontik aygıtları korumak, dişleri ve aygıtları temiz tutmak gerekmektedir. Özellikle dişlerin üzerine yapıştırılan aygıtlar çevresinde plak oluşmasını engellemek için fırçalamaya çok dikkat edilmelidir.
Kontrol randevularında doktor tarafından verilen direktiflere uyulmalıdır.
Aygıtlarda kırılma, kopma, gevşeme meydana geldiğinde ortodontik tedavi aksamaktadır. Bu gibi durumlarda doktorunuza başvurmanız gerekmektedir.
Retansiyon tedavisine uyulmalı ve önerilen retansiyon aygıtları düzenli olarak kullanılmalıdır.

Ortodonti Ana Bilim Dalı nda Uygulanan Tedavi Prosedürleri:

Başlangıç Muayenesi:

Başlangıç muayeneleri fakültemiz ortodonti bölümünde hafta içi günlerde klinik saatleri dahilinde görevli bir doktor tarafından yapılmaktadır. Bu muayeneyle hastalarımız sıraya alınmaktadırlar.

Başlangıç Kayıt Randevusu:

Bu randevuda doktorunuz ayrıntılı klinik muayeneyle birlikte, tanı için radyografiler, fotoğraflar ve çalışma modelleri için ölçülerinizi alacaktır. Bu kayıtlar, doktorunuzun diğer doktorlar ile konsültasyonuyla beraber size en uygun tanı ve tedaviyi uygulaması için kullanılacaktır. Aydınlatılmış onam ve anamnez formları bu randevuda imzalanması gerekmektedir. Anamnez formları hastanın tıbbi ve genetik hikayesinin bulunduğu tanı ve tedavi için gerekli bilgilerin elde edildiği formlardır.

Tedavi Planlaması:

Bütün kayıtların alınmasından sonra 2-3 hafta içinde diğer doktorların konsültasyonlarıyla birlikte bir tanı konulup uygun tedavi planı sunulacaktır. Tedavi planı belirlendikten sonra doktor klinik prosedürler ve tedavisi hakkında hastayı ilgilendiren bazı konularda açıklamalarda bulunacaktır.

Tedaviye Başlanması:

Bu randevuda aygıtlar hastaya uygulanacaktır. Bunlar bazı vakalarda üst çene genişletmesi, yüz maskesi, fonksiyonel aygıtlar gibi tedavi planının bir parçası olan aygıtlar olabilirler. Dişler üzerine yapıştırılabilen sabit aygıtlar bu aşamalardan sonra uygulanacak olabilirler.

Kontrol Randevuları:

Rutin kontroller vakayı takip edebilmek için konulmuş randevulardır. Bu kontroller ortodontik tedavi planının özelliklerine, hastanın tedaviye cevap vermesine, hasta işbirliğine göre kısa veya uzun olabilmektedir.

Aygıtların Çıkarılması ve Pekiştirme Aygıtlarının Yerleştirilmesi:

Doktor tedavinin bittiğine karar verdiğinde aygıt kullanımı sonlandırılmaktadır. Bu aygıtların çıkarılması tek bir randevu veya birden çok randevuda gerçekleştirilebilmektedir. Pekiştirme tedavisi aygıtların çıkarılmasından sonra dişlerin elde edilen pozisyonlarının korunması açısından gerekli bir tedavidir. Çeşitli pekiştirme apareylerinden vaka için en uygun olanını doktor tarafından seçilecektir.

Pekiştirme Randevuları:

Retansiyon periyodu ortodontik tedavinin bir parçasıdır. Pekiştirmenin amacı ortodontik tedavi ile elde edilen düzeltimin muhafaza edilmesidir. Bu randevular genellikle ortodontik aygıtların çıkarılmasından bir veya iki ay süre sonrasına düzenlenmektedir.


Başa Dön