Kalite Politikamız

Ağız ve Diş Sağlığı hizmetlerinde, hasta haklarına duyarlı, hasta memnuniyetini ve mahremiyetini ön planda tutan, etik değerlere bağlı, modern tedavi yöntemlerini uygulayan, yeterli, donanımlı personel ile güvenli sağlık hizmeti veren, çalışan memnuniyetini önemseyen, teknoloji ve bilimin ışığı altında; mesleki bilgi-beceri ve özgüvene sahip, kendini geliştirebilen diş hekimleri yetiştirerek Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştiren kurum olmak.

 

(Özgörev) Misyon


Gelişmiş yöntem ve tekniklerin ışığında; yeniliklere açık, meslek ahlakına ve hasta haklarına saygılı diş hekimleri, uzmanlar ve akademisyenler yetiştirip diş sağlığının korunması ve tedavisi için gerekli faaliyetleri yürütmeyi kendisine görev sayar.

 

(Özbakış) Vizyon                                                                 


Uluslararası standartlarda eğitim veren, yapılan araştırmalarla diş hekimliği biliminde ufuk açarak yaşam boyu öğrenmeyi ve sürekli gelişimi hedefleyen, hizmet verdiği ve bünyesinde eğitim alan ve çalışanlarının memnuniyetini ön planda tutan bir kurum olmaktır.

 

Değerlerimiz

Yukarıda belirtilen misyon ve vizyonumuzu gerçekleştirirken kurum olarak vazgeçmeyeceğimiz ve koruyacağımız ilke ve değerler aşağıda belirtilmiştir. 

 

- Şeffaflık 
- Yenilikçilik 
- Katılımcılık 
- Toplumsal sorumluluk 
- Hesap verebilirlik 
- Liyakat  
- Estetik Duyarlılık


Başa Dön