Üye Listesi Etik Kurul

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR

ETİK KURULU ÜYE LİSTESİ

Unvanı/Adı/Soyadı

Uzmanlık Dalı

Kurumu

Doç. Dr. Orhan GÖKALP / Başkan

Kalp Damar Cerrahisi

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Doç. Dr. Serdar BAYATA / Başkan Yardımcısı

Kardiyoloji

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzm. Dr. D. Barış KILIÇÇIOĞLU / Raportör

Adli Tıp

Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi

Doç. Dr. Esra Bahar GÜR/ Üye

Kadın Hastalıkları ve Doğum

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Doç. Dr. Yasemin TOKEM / Üye

İç Hastalıkları Hemşireliği

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Doç. Dr. Özgür TOSUN/ Üye

Radyoloji

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. / Ebru KÜÇÜKYILMAZ / Üye

Çocuk Diş Hekimliği

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Dr. Mehmet ERTAN / Üye

Pratisyen Hekim/Sağlık Hukuku

Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi

 


Başa Dön