Aday Öğrenciler

FAKÜLTE HAKKINDA

2016-2017 öğretim yılında ilk mezunlarını veren İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi hızlı yükselişi ve başarıları ile Dünyada ve Türkiye’de en iyiler arasında yerini almıştır.

Dünyanın ve Türkiye’nin en iyilerinin açıklandığı URAP alan sıralamasında İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, birçok köklü üniversiteyi geride bırakarak Dünyada 157. sırada, Türkiye’de ise 4. sırada yer almış bulunmaktadır.

 

DİŞ HEKİMLİĞİ

 

Dünya Sıralaması

Türkiye Sıralaması

Hacettepe Üniversitesi

103

1

İstanbul Üniversitesi

105

2

Ege Üniversitesi

128

3

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

157

4

Erciyes Üniversitesi

159

5

Gazi Üniversitesi

170

6

Ankara Üniversitesi

180

7

Atatürk Üniversitesi

182

8

Selçuk Üniversitesi

192

9

Marmara Üniversitesi

193

10

Ondokuz Mayıs Universitesi

194

11

Başkent Üniversitesi

200

12

 

URAP alan sıralamasının temel amacı; Türk ve dünya üniversitelerinin akademik performansları hakkında, kamuoyunu bilgilendirmektir. Tüm Dünyada; özellikle üniversite yöneticileri, akademisyenler ve üniversite öğrencileri dünya sıralamalarını yakından izlemektedir.

Hekimlerimiz ve öğrencilerimiz güncel gelişmelere paralel en yeni alet ve cihazların yer aldığı klinik ve laboratuvarlarda çalışmaktadır. Son teknolojik gelişmelere uygun bilgisayarlı diş ünitelerinde tedavi işlemleri gerçekleştirilmektedir. Özel uzmanlık gerektiren işlemlerin gerçekleştirildiği kliniklerimizde diş hekimliği teknolojisinin en son gelişmelerinden yararlanılmaktadır. Fakültemizde 3 adet periapikal-fosfor plak sisteminin yanında, 3 adet panoramik- sefalometrik röntgen cihazı bulunmaktadır. Diş hekimliğinde kullanılan rutin röntgen cihazlarının dışında konik ışıklı bilgisayarlı tomografi cihazı (CBCT)’da teşhis ve tedavi planlaması işlemleri için kullanılmakta ve öğrencilerimizin eğitimlerine teknolojik açıdan katkılar sunulmaktadır.

Sterilizasyon işlemleri dünya standartlarına uygun ve enfeksiyon kontrol birimi tarafından denetlenen merkezi sterilizasyon ünitesi ile gerçekleştirilmektedir. Uzman danışmanlar denetiminde alet takibi ve enfeksiyon kontrolü amacıyla profesyonel otomasyon sistemi kullanılmaktadır.

Fantom ve preklinik laboratuvarlarının bulunduğu fakültemizde, 8 adet klinik, 2 adet lokal ameliyathane faaliyet göstermektedir. Konferans salonu, kütüphane, öğrenci internet salonu, okuma salonu, kantin, yemekhane, otopark ve açık hava sosyal alanları ile birlikte fakülte içinde 5 adet derslik, merkez kampüs içinde 2 adet derslik bulunmaktadır.

 

BÖLÜM

İngilizce Diş Hekimliği programımızın yanı sıra 2016-2017 Eğitim ve Öğretim yılında YÖK tarafından Türkçe Diş Hekimliği Programı açılması onaylanmış ve eğitime başlanmıştır.  Bu programın açılması gelecekteki öğrencilerimiz açısından tercih skalasının genişlemesi anlamını taşımakla birlikte fakültemizi kurum içi ve kurum dışı yatay geçişler ile öğrenci değişim programları ve hareketliliği açısından da cazip hale getirmiştir.

 

EĞİTİM

381 öğrencimizin bulunduğu fakültemizde, öğretim üyesi başına düşen ortalama öğrenci sayısı 14,7’dir. 27 farklı ülkeden 61 yabancı uyruklu öğrencimiz bulunmaktadır.

Fakültemiz uluslararasılaşmaya ve yurtdışı öğrenci hareketliliğine de büyük önem vermektedir. Öğrencilerimiz Erasmus ve benzeri değişim programları ile eğitimlerinin bir bölümünü yurtdışında tamamlayabilmektedirler.  Ayrıca YÖK Mevlana programı ile öğrencilerimizin yurtdışındaki diğer diş hekimliği fakülteleri ve araştırma merkezleri ile işbirliği yaparak öğrencilerimizin uluslararası projelerde yer almaları teşvik edilmektedir.

2016-2017 öğretim yılında, eğitim kalitesini arttırmak amacıyla, Oral Mikrobiyoloji, Oral Histoloji, Oral Fizyoloji, Oral Biyokimya, Oral Patoloji, Oral Farmakoloji, Adli Diş Hekimliği ve Engellilerde Diş Hekimliği dersleri öğretim planlarına eklenmiş ve DUS sınavları başarı sıralamasında belirleyici olan Temel Tıp Bilimleri alanında öğrencilerimizin bilgi düzeylerinin arttırılması hedeflenmiştir.

 

İŞ OLANAKLARI

Mezunlarımız “Diş Hekimi” ünvanı ile kamu kurumlarında, özel kliniklerde ve üniversitelerde çalışabilmektedirler.

 

BÖLÜM/ FAKÜLTE ETKİNLİKLERİ 

2016-2017 öğretim yıllarında fakültemizde yapılan etkinliklerden bazıları:

 

       

       

 

             

 

 

 

PUAN VE KONTENJANLAR


Başa Dön