ADAY ÖĞRENCİLER

FAKÜLTE HAKKINDA

Fakültemiz ulusal ve uluslararası alanda başarılı olmayı hedeflemektedir. Bu hedefe yönelik çalışmalar yıllar itibariyle olumlu sonuçları beraberinde getirmektedir. Bir önceki yılda (2016-2017) aldığımız başarının devamı niteliğindeki yeni başarımız, 2017-2018 dünya alan sıralaması (URAP) ile yenilenmiştir.  URAP Laboratuvarı tarafından hazırlanan 2017-2018 dünya alan sıralamasında içinde “Diş Hekimliğinin de olduğu 61 bilim alanında sıralama yapılmıştır.

Dünyanın ve Türkiye’nin en iyilerinin açıklandığı URAP alan sıralamada İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi olarak, birçok köklü üniversiteyi geride bırakarak Dünyada 178. sırada, Türkiye’de ise 3. sırada yer almış bulunmaktayız.

URAP 2017 -2018 dünya alan sıralamalarına http://www.urapcenter.org/2017_Fields/fields.php ulaşılabilmektedir. Sayfamız haberi için tıklayınız...

URAP alan sıralamasının temel amacı; Türk ve dünya üniversitelerinin akademik performansları hakkında, kamuoyunu bilgilendirmektir. Tüm Dünyada; özellikle üniversite yöneticileri, akademisyenler ve üniversite öğrencileri dünya sıralamalarını yakından izlemektedir.

Hekimlerimiz ve öğrencilerimiz güncel gelişmelere paralel en yeni alet ve cihazların yer aldığı klinik ve laboratuvarlarda çalışmaktadır. Son teknolojik gelişmelere uygun bilgisayarlı diş ünitelerinde tedavi işlemleri gerçekleştirilmektedir. Özel uzmanlık gerektiren işlemlerin gerçekleştirildiği kliniklerimizde diş hekimliği teknolojisinin en son gelişmelerinden yararlanılmaktadır. Fakültemizde 5 adet periapikal-fosfor plak sisteminin yanında, 3 adet panoramik- sefalometrik röntgen cihazı bulunmaktadır. Diş hekimliğinde kullanılan rutin röntgen cihazlarının dışında konik ışıklı bilgisayarlı tomografi cihazı (CBCT)’da teşhis ve tedavi planlaması işlemleri için kullanılmakta ve öğrencilerimizin eğitimlerine teknolojik açıdan katkılar sunulmaktadır.

Sterilizasyon işlemleri dünya standartlarına uygun ve enfeksiyon kontrol birimi tarafından denetlenen merkezi sterilizasyon ünitesi ile gerçekleştirilmektedir. Uzman danışmanlar denetiminde alet takibi ve enfeksiyon kontrolü amacıyla profesyonel otomasyon sistemi kullanılmaktadır.

Fantom ve preklinik laboratuvarlarının bulunduğu fakültemizde, 8 adet klinik, öğrenci uygulama kliniği, 2 adet lokal ameliyathane faaliyet göstermektedir. Konferans salonu, kütüphane, öğrenci internet salonu, okuma salonu, kantin, yemekhane, otopark ve açık hava sosyal alanları ile birlikte fakülte içinde 5 adet derslik, merkez kampüs içinde 2 adet derslik bulunmaktadır.

 

BÖLÜM

1- Diş Hekimliği Fakültesi ( İngilizce )

2- Diş Hekimliği Fakültesi ( Türkçe )

İngilizce Diş Hekimliği programımızın yanı sıra 2016-2017 Eğitim ve Öğretim yılında YÖK tarafından Türkçe Diş Hekimliği Programı açılması onaylanmış ve eğitime başlanmıştır.  Bu programın açılması gelecekteki öğrencilerimiz açısından tercih sıkalasının genişlemesi anlamını taşımakla birlikte fakültemizi kurum içi ve kurum dışı yatay geçişler ile öğrenci değişim programları ve hareketliliği açısından da cazip hale getirmiştir.

 

EĞİTİM

489 öğrencimizin bulunduğu fakültemizde, öğretim üyesi başına düşen ortalama öğrenci sayısı 19,6’dir. 27 farklı ülkeden 68  yabancı uyruklu öğrencimiz bulunmaktadır.

Fakültemiz uluslararasılaşmaya ve yurtdışı öğrenci hareketliliğine de büyük önem vermektedir. Öğrencilerimiz Erasmus ve benzeri değişim programları ile eğitimlerinin bir bölümünü yurtdışında tamamlayabilmektedirler.  Ayrıca YÖK Mevlana programı ile öğrencilerimizin yurtdışındaki diğer diş hekimliği fakülteleri ve araştırma merkezleri ile işbirliği yaparak öğrencilerimizin uluslararası projelerde yer almaları teşvik edilmektedir.

2016-2017 öğretim yılında, eğitim kalitesini arttırmak amacıyla, Oral Mikrobiyoloji, Oral Histoloji, Oral Fizyoloji, Oral Biyokimya, Oral Patoloji, Oral Farmakoloji, Adli Diş Hekimliği ve Engellilerde Diş Hekimliği dersleri öğretim planlarına eklenmiş ve DUS sınavları başarı sıralamasında belirleyici olan Temel Tıp Bilimleri alanında öğrencilerimizin bilgi düzeylerinin arttırılması hedeflenmiştir.

 

İŞ OLANAKLARI /  MEZUN BİLGİLERİ

Mezunlarımız “Diş Hekimi” ünvanı ile kamu kurumlarında, özel kliniklerde ve üniversitelerde çalışabilmektedirler.

Fakülte İlk mezunlarını 2016-2017 Eğitim Öğretim Dönemi sonunda (9 öğrenci) vermiştir. 

İkinci mezunlarını 2018 Temmuz dönemi sonunda gönderecektir.

  

 

BÖLÜM/ FAKÜLTE ETKİNLİKLERİ 

Fakültemizde yapılan etkinliklerden bazıları:

 

       

       

             

 

 

 

PUAN VE KONTENJANLAR

ÖSYS 2017 MERKEZİ YERLEŞTİRME LİSANS 
                      GENEL
KONTENJAN
OKUL BİRİNCİSİ KONTENJANI
  KODU   BÖLÜMÜN ADI KON. YER.   PUAN TÜRÜ   EN KÜÇÜK   BAŞARI
SIRASI*
  EN
BÜYÜK
EN
KÜÇÜK
  EN
BÜYÜK
    İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Bk. 789)
    105710324 Diş Hekimliği Fakültesi (Türkçe) 72 72 MF-3 451,2894 18.500 456,56769 440,35684 443,83112
    105710069 Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) 41 41 MF-3 449,5549 19.300 456,0696 443,18786 443,18786
    105710254 Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) 1 1 MF-3 416,9448 37.300 416,9448    

 

YOP Kodu

 

Üniversite

 

Program

 

Kontenjan*
2017
2016
2015
2014

Yerleşen
2017
2016
2015
2014

TBS (0.12)
2017
2016
2015
2014

Taban Puan
2017
2016
2015
2014

105710324

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 
Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği  
(Ücretsiz)


70 + 2
60 + 2
0 + 0
0 + 0


72
62
0
0


18.486
17.200
---
---


451,28937
458,76063
---
---

105710069

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 
Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği  
(İngilizce)(Ücretsiz)


40 + 1
40 + 1
50 + 2
50 + 2


41
41
52
52


19.332
17.400
16.600
16.400


449,55487
458,30641
438,42272
447,92119

105710254

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ 
Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği  
(İngilizce)(KKTC Uyruklu)(Ücretsiz)


1 + 0
1 + 0
1 + 0
0 + 0


1
1
1
0


37.319
42.100
39.800
---


416,94480
410,93501
391,25378
---

 

Üniversitemiz aday öğrenci sayfası için tıklayınız.. 


Başa Dön